Regelsystem til Dragesang

Vi har prøvet at skabe et regelsystem der giver mange muligheder, og forskellige veje at gå med sin rolle. Vi har valgt at gøre det således, at der er fokus på dybde, men uden at man absolut behøver at læse det hele igennem. De regler der er nødvendige for at kunne spille med i Praedia er at finde i Kompendium over Obligatoriske Regler. Dette er obligatorisk læsning, og det forventes at alle spillere har læst og sat sig ind i dem inden de deltager til scenariet.

Ønsker man at vide mere end disse grundregler kan man læse yderligere i Kompendium over Udvidede Regler hvor der bliver gået mere i detaljer med visse elementer. Dette er frivillig læsning, og ikke noget vi forventer at folk har læst.

Derudover vil man få tilsendt yderligere regler der er relevante for ens karakter. De bliver tilsendt efter man er kommer igennem tilmeldingsprocessen.

Systemets dybde er tiltænkt som en mulighed for at bruge evner til at opnå rollespilssituationer samt til at skabe en balance mellem de forskellige klasser, og skal ikke ses som begrænsninger for spillerne. Vi anbefaler at se på reglerne som Praedias naturlove (lidt ligesom tyngdekraften), altså love der hjælper med at holde den røde tråd og støtter op om illusionen.

Der er nogen, der mener, at det er okay at snyde lidt, hvis det giver bedre rollespil. Problemet i det er dog her, at folk, der følger reglerne, oplever et illusionsbrud, hvis andre pludselig går imod reglerne blot fordi de mener, det vil skabe en bedre scene. Alle regler er forsøgt lavet for balance og for at give værktøjer at spille med. Brug dem som dét og se det som en udfordring at finde en anden løsning end at snyde for at skabe en god scene.

Det er muligt at udbede sig mere viden om de specifikke roller og evner ved at skrive til SOVS.