Retningslinjer og tilmeldingsbetingelser

Oversigt:
Generelle betingelser
Aldersdispensation
Fotografering
Alkohol
Betaling

Generelle betingelser
Når du tilmelder dig Dragesang, indvilliger du i at være retsgyldigt bundet af de nedenstående betingelser. Vi kan ændre disse til enhver tid, og vi vil selvfølgelig informere herom, hvis det sker – dog vil det være fornuftigt at holde øje regelmæssigt, da man som tilmeldt automatisk vil være bundet af de opdaterede betingelser.
Personer der er under 18 år eller på anden måde umyndige, skal have forældres/hverves samtykke for at acceptere disse betingelser.
Til Dragesang forbyder vi alt upassende opførsel herunder vold, pornografi, stoffer og hensynsløs druk, da der til arrangementet vil befinde sig yngre personer, der skal tages hensyn til.
Enhver overtrædelse af disse betingelser og retningslinjer vil føre til hjemsendelse fra aktuelle og eventuel udelukkelse fra fremtidige arrangementer og i tilfælde af loven brydes, politianmeldelse.

Aldersdispensation
Hvis en person under 16 år gerne vil deltage til Dragesang - I Bjergets Skygge, er der visse regler der skal overholdes. Der kan også forekomme en masse hårdt psykisk spil, og der kan forekomme voksenscener og derfor er det vigtigt, at forældre til børn under 16 år, er afklaret med hvad de sender deres børn til. Dette er ikke et juniorscenarie, men et seniorscenarie.

Det er derfor vigtigt, at en person under 16 år, har værge med. En værge er en person over 18 år, der holder øje med den unge spiller under spil, hjælper til hvis der er hårde scener og ser efter at den unge overholder scenariets regler såvel som den danske lovgivning.

Udover det, er værgens rolle også at passe på den unge spiller, så vedkommende har det godt i spil, ikke får det hverken fysisk eller psykisk dårligt og, sørge for at kontakte arrangørerne, hvis noget skulle ske. Det betyder, at man som værge for en person, spiller man sammen med denne, så man kan være tæt på.
Man kan altså ikke være værge bare for at få en ung spiller med. Som værge påtager man sig et ansvar for en anden person, så tænk over om du kan klare ansvaret, inden du påtager dig rollen som værge.
Står du som spiller under 16 år og vil med til Dragesang - I Bjergets Skygge, så tænk over om du kan klare, at der kan forekomme hårde og måske stødende scener, og lad dine forældre være med i denne beslutning.

Fotografering
Der vil til Dragesang blive taget billeder under hele arrangementet. Der vil blive taget både profil-, portræt- og landskabsbilleder af deltagere, omgivelser samt særligt opstillede situationer.
Det er lovpligtigt at skulle have tilladelse til at benytte portræt- og profilbilleder af personen på billedet før aftalt brug. Naturligvis vil ingen billeder blive brugt kommercielt eller udenfor hjemmesider tilknyttet Dragesang uden den fotograferedes accept.
Dragesang forbeholder sig ret til at benytte alle billeder taget i forbindelse med scenariet på hjemmesider tilknyttet scenariet.
Det er selvfølgelig muligt at frabede sig, at billeder, af dig, bliver vist på hjemmesider tilknyttet Dragesang.
Dette gøres ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til arrangørgruppen ved brug af praedia.dk/sovs
Ved henvendelse vil billeder indeholdende dig i fokus blive fjernet. Billeder, hvor du indgår som biperson eller baggrund, går under betegnelsen landskabsbillede og vil ikke blive fjernet.
Personer, der er under 18 år eller på anden måde umyndige, skal have forældre eller hverves underskrift for at billederne ikke må benyttes på hjemmesider tilknyttet Dragesang.

Alkohol
Alkohol er tilladt til Dragesang i moderate mængder.
Det kan give en god effekt, og det er tilladt at indtage medbragte drikkevare.
Dog må vi kraftigt bede folk til at være eftertænksomme på egne og andres vegne, når der indtages alkohol.
Det er frivilligt, om alkohol skal indtages til arrangementet og det må derfor ikke indgå i ingame drikke og eliksire. Ligeledes vil alle kroer kunne tilbyde mindst ét alternativ til alkoholiske drikke.
Vi forbeholder os retten til, på hvilket som helst tidspunkt, at bortvise deltagere fra aktuelle eller fremtidige arrangementer, hvis de ikke viser evne til at kunne administrere deres alkoholforbrug moderat, og den bortviste spiller bliver sendt hjem på egen regning.
Igen vil vi gøre opmærksom på, at Dragesang har ikke-myndige deltagere, der skal tages særlige hensyn til. Dette gælder i høj grad også i forhold til alkohol.
Hvis en spiller føler sig utryg ved en anden spillers promille, skal arrangørgruppen straks underrettes om dette.

Betaling
Arrangementets pris er prisen anført på hjemmesiden under "Praktiske Oplysninger".
Betaling er nødvendig for at tilmeldingen er gældende.
Kun betalingsmetoder nævnt på hjemmesiden under praktiske oplysninger accepteres.
Deltagere uden registreret betaling ved skæringsdato for betaling vil blive fjernet fra deltagerlisten.
Ved betaling skal oplyses et spillernummer for at betalingen er gyldig. Betalingen skal ikke nødvendigvis komme fra deltagerens egen konto eller kort.
Betaling dækker praktiske foranstaltninger under scenariet, som mad og toiletfaciliteter såvel som den service der ydes i året op til scenariet.
En registreret betaling kan før fristen for betaling overføres til en anden deltager efter henvendelse fra deltageren med betalingsregistreringen. Dette medfører annulering af den oprindelige betalingsregistrering med tilhørende konsekvenser for deltagelse. Den juridiske formidling af betaling håndteres udelukkende mellem de involverede deltagere og formidles ikke af arrangørgruppen. Arrangørgruppen håndterer udelukkende flytning af betalingsregistreringen.
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter til arrangemeneter som Praedia ikke omfattet af fortrydelsesretten.