Androgynia (Religion)

Fra Praedia Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Generelt

Androgynia.jpg

Etos

Barmhjertighed, Håb, Liv, Lys, Tilgivelse og Uskyld

Symbol

En hvid due med en gylden glorie

Farve

Androgynias hellige farve er hvid

Om religionen

I flere tusind år har Androgynia været tavs, og frygten gik gennem folket, at Livets Guddom var gået bort. Mange tanker var gået om hvem, der slog Lysets Moder ihjel, og folk mistede det håb, hun bragte Praedia. Men med tiden forsvandt hun i glemslen. Hun var intet andet end et sagn og blot et navn i en skabelsesberetning, som måtte streges. Og det blev hun i folks erindring. Kun få klamrede sig til håbet om blot en hvile fra deres guddom, og at hun en dag ville opstå med fornyede kræfter og få styr på Praedia igen. I desperation tog få hellige krigere ud og hærgede alt ”ondt” men blev derved kun anset for at være det onde selv. Ærkebiskoppen tog stærkt afstand til dette, men desværre for sent. Mange havde mistet respekten for troen grundet deres gerninger, og at der ikke var blevet skredet ind noget tidligere.

Efter Androgynias genopstandelse vågnede folkets håb. Og at den krig, de alle havde set som uovervindelig, endelig fandt sin ende, så alle som et mirakel. Hun havde samlet guderne, og de havde fået deres budskab ud til deres tilbedere. Androgynias kirke krøb frem med skam over at have svigtet gudinden, men er blevet tilgivet af folket og af Tilgivelsens Moder. Der bliver nu prædiket mere om håb end nogensinde før. Nu er en lysere fremtid i skue, Håbet og Tilgivelsen er tilbage i Praedia.

Ikke mange tilbedere har set denne Lysets Guddom, men for de få tilbedere, der har, beskrives hun som et stærkt og blændende lys, man ikke kan skue imod, og man må sænke blikket over den skam, så mange har bragt hende. Man siger, at dette lys er det, man møder, når man står til regnskab i efterlivet. Præster beskriver denne guddom som en smuk, høj og slank, androgyn skabning, der går med så meget stolthed og ynde, at man ikke kan andet end kaste sig i støvet for denne.


Bud

Bring lyset til mørket
Vær det skinnende lys der kan lede folket
Beskyt den svage og den uskyldige
Tilgiv den der søger at forandre sin vej
Behandl andre som du selv vil behandles
Modstå fristelsen og lev langt fra fråds, sådan vil du nemmere forstå sandhedens simple lys
Enhver nydelse fører mod mørket
Del med den der har mindre end du
Hjælp altid en døende, omend det blot er et selskab i den sidste stund
Din krop er af lyset skabt, hold den ren
Ligeledes er dit sind af lyset skabt, hold det rent

Trosbekendelse

Åh du lyseste af lys
Du er lyset der leder os på vej
Du er hjertets lys der bringer os håb

Åh moder min
Fyld mig med din guddommelige barmhjertighed
Og beskyt min uskyld

Åh du gudernes skaber
Jeg vil følge dine ord
Og respektere dine værker

Åh du min sjæls frelser
Lad mig leve i dit lys
Og vis mig vej til dit rige