Khare (Sted)

Fra Praedia Wiki
Skift til: Navigation, Søgning
Kongeriget Khares våbenskjold

Generelt om Khare

Da kong Emytór VII døde, efterlod han sig 3 arvinger. Han var ikke af den mening at én af disse 3 sønner havde hvad der skulle til for at styre et kongerige videre i familiens ære. Til gengæld var han af den mening, at de til sammen ville være den perfekte kongemagt, men sådan kunne det jo ikke gå. Han delte derfor landet op i 3 fyrstedømmer; Sartell, Ketell og Tokay og et storlen, Heprogdis´ len, i håb om, at de I sammen råd, kunne finde frem til den retmæssige arving.


Arvingen til Ketell var den ældste, men grundet hans dybe religiøse holdninger, frygtede kongen, at dette kunne give Khare flere fjender end allierede, og da kongen ikke selv mente at religiøsitet var den bedste måde at køre et land på, var han ikke i tvivl om at han ikke var den rette, selvom han var hans førstefødte og egentlig havde retten til landet. Arvingen til Sartell var adel til det dybeste. Han levede livet og nød alle de goder der var ved det adelige liv, men ansvar ejede han ikke, dette ville i sig selv kun føre til store intriger der enten ville udslette sig selv, eller andre ville finde de rigtige brikker, at spille på, og det ville også gøre Khare’s fremtid usikker. Til sidst, men ikke mindst, var der arvingen til Tokay. En ung mand med en stærk vilje, men desværre også et temperament derefter, der ville kunne resultere i en fremtid i uendelig krig.


Han vidste godt, at grundet deres store forskelligheder, ville de ikke kunne finde frem til en endelig arving uden hjælp. Så han tog en lille del af det midterste Khare, og gjorde dette til en fristad, styret af en rigskansler, Landgreven DeMarco. Kongens håb lå i, at hans sønner ville vokse med opgaven, ville indse hvordan man styrede et kongerige, og til sidst ligge deres dårligheder bag sig, eller blot lære, at bruge dem på den rigtige måde.


Hans ældste søn Fyrst Ilvar Pri Ketell blev således Ketells første fyrste, han påbegyndte opførelser af stortempler i Androgynias, Locos og Patrusjas navne for at vise verden hvilken spirituel leder han var.


Efter slutningen på den anden hellige krig, er det også kommet frem at han i hemmelighed også påbegyndte opførslen stortempler i Valimos og Lynzias navn for fyrstens mening var at man ikke kunne blive hellig nok.

Religion

Adfærd

Beklædning

Handelsvare

Fyrstedømmerne

Heprodigs len

Befolkningstal: 0,4 Milioner

Ketell

Befolkningstal: 1,5 Milioner

-Karakter fra Ketell har ofte navne inspireret af navne fra Tyskland eller Latinske navne

Sartell

Befolkningstal: 1,8 Millioner

-Karakter fra Sartell har ofte navne inspireret af navne fra Frankrig

Tokay

Befolkningstal: 2,1 Millioner

-Karakter fra Tokay har ofte navne inspireret af navne fra det gamle Egypten

Tidslinje for Kongeriget Khare

1389 - Stjernefaldets magistrat bliver grundlagt

1402 - Sommerpaladset står færdigt

1412 - Kong Emytór VII bliver sat på tronen

1458 - Den Store Elvertraktat

1459 - Opbruddet med Khare

1505 - Krigen om Sommerpaladset

1516 - Krigene slutter med underskrivningen af Traktaten

1528 - Byldepesten rammer Ketell og Heprodigs Len

1554 - Krigen mellem Khare og Melann starter

1568 - Fredspagt med Melann efter alliance med Tokay

1603 - Korinth erklærer krig mod Tokay

1605 - Tokay modtager militær støtte fra Ketell og Sartell

1610 - Fredspagt med Korinth efter alliance med Ketell og Sartell

1660 - Ørkenfolkets invasion af Sartell

1663 - Melann invaderer og hærger ved Dødens Nat

1721 - Himlens Fæstning erklærer hellig krig mod Lonvalkill

1745 - Ørkenfolket opdager den sartellianske mur

1750 - De Sorte Hundes Krig

1751 - Bjergets Imperiet angriber uventet med en større armé

1753 - Bjergets Imperiet bliver slået tilbage ved Heprodigs Len

1754 - Tokay forhandler fred og Imperiets tropper rejser hjem

1767 - Tokay ligger i krig med Nordlændingene

1770 - Tokay slår Nordlæningene tilbage

1775 - Fyrstinde Raki af Tokay bliver ved flertal godtaget som arving i rigsrådet

1776 - Den salvede fyrstinde Rakis død. Fyrsteskifte til fyrst Giri Dux Tokay

1809 - Anden invasion af Nordlændingene mod Tokay

1810 - Korinth erklærer krig mod Tokay

1813 - Fort Nord og Fort Vest i Tokay falder. Militær støtte fra Ketell og Sartell

1817 - Magtens Trone opstår

1822 - 12 årskrigen ender

1827 - Bastionens profet genfødes i Ild

1861 - Fyrstinde Iranna Qua Ketell III bliver ved flertal godtaget som arving i rigsrådet

1862 - Fyrstinde Iranna Qua Ketell III Dør, Rigsrådet vælger og Kroner Dronning Helena Rebecca Prideaux de Sartell I

1863 Dragesangen begynder at blive sunget

Uddybet Tidslinje

Skabelon:Anchor

Stjernefaldets Magistrat blev oprettet af tre mægtige troldmænd i et forsøg på at fremme magien gennem samarbejde og en deling af viden. De tre troldmænd var:

Zalasdan: Halvelver, arkanist, mentalist, mortisist og kontigist.

Menhuri: Menneske, furist og kontigist.

Sinonira: Skovelver, vandelementalist og arkanist.

Stjernefaldets magistrat har siden sin grundlæggelse forsøgt at fremme magien og samarbejdet mellem skolerne, og det er et af de mest respekterede flerskolede magistrater i hele Praedia.


Skabelon:Anchor

Kong Emytór VII's sommerpalads stod færdig til pragt og skue midt i Khare. Der havde ikke været sparet på udgifterne, og det siges stadig at være et af de smukkeste menneskeligt bygget værker.


Skabelon:Anchor


Skabelon:Anchor

Elvere fra rigerne Saqdamoiir og Damosii kom til Khare for at lave en handels- og fredstraktat med Kong Emytór VII. Dette blev en stor fredsaftale, en ikke-angrebspagt og et væld af handelsaftaler, som Khare kom til at nyde godt af igennem de næste mange år.


Skabelon:Anchor

Da Kong Emytór VII døde, efterlod han sig 3 arvinger. Han var ikke af den mening, at én af disse 3 sønner havde, hvad der skulle til, for at styre et kongerige videre i familiens ære. Til gengæld var han af den mening, at de tilsammen ville være den perfekte kongemagt, men sådan skulle det ikke gå. Han delte derfor landet op i 3 fyrstedømmer, Sartell, Ketell og Tokay, samt et storlen kaldet Heprogdis Len, i håb om at de sammen kunne finde frem til den retmæssige arving. Arvingen til Ketell var den ældste, men grundet hans dybe, religiøse holdninger, frygtede kongen, at dette kunne give Khare flere fjender end allierede, og da kongen ikke selv mente, at religiøsitet var den bedste måde at styre et land på, var han i tvivl om at denne søn var den rette, selvom han var hans førstefødte og egentlig havde retten til landet. Arvingen til Sartell var adelig til det inderste. Han levede livet i pragt og nød alle de goder, der var ved adelen. Men ansvar ejede han ikke, og dette ville i sig selv kun føre til store intriger, der enten ville udslette sig selv, eller andre ville finde de rigtige brikker at spille på, og det ville også gøre Khare’s fremtid usikker. Til sidst var der arvingen til Tokay. En ung mand med en stærk vilje, men desværre også et temperament, der ville kunne resultere i en fremtid i uendelig krig. Kongen vidste godt, at de grundet deres store forskelligheder ikke ville kunne finde frem til en endelig arving uden hjælp, så han tog en lille del af det midterste Khare og gjorde dette til en fristad styret af en rigskansler, Landgreven DeMarco. Kongens håb lå i, at hans sønner ville vokse med opgaven, indse hvordan man styrede et kongerige, og til sidst lægge deres dårligdomme bag sig eller blot lære at bruge dem med fornuft. Landgreven DeMarco blev givet Heprodigs Len og rigskanslertitlen for bedre at kunne bevare freden mellem fyrsterne. Rigskanslerslægten blev givet kongens sværd, indtil en ny konge eller dronning igen kunne varetage forsvaret af rigerne.

Skabelon:Anchor

Historierne sagde, at den der besad sommerpaladset i Bry, besad retten til kongeriget. Derfor opstod der i alle tre fyrstedømmer en trang til at eje paladset. Dette kulminerede i krig. Under denne var store dele af Heprogdis Len besat af tropper fra de tre fyrstedømmer.


Skabelon:Anchor Efter 11 års krig lå Heprogdis Len i ruiner sammen med sommerpaladset, hele landets økonomi var i dårlig stand, og for ikke at ødelægge chancerne for, at Khare igen kunne rejse sig, indgik fyrsterne, tårnmesteren af Stjernefaldets magistrat og Filip DeMarco II omsider et forlig og underskrev en fredstraktat. Landsforræderen Ugo fra Heprodigs Len, og hovedmændene bag ham blev ved en domstol erklæret skyldige i landsforræderi og dømt til døden med offentligheden som tilskuere. Filip DeMarco II blev af fyrsterne og adelen ratificeret som den retmæssige efterfølger af landgrevinde Sigfrid DeMarco, hvortil slægten ligeså stadfæstedes som kanslerslægten. Kort efter blev den lille gruppe huse nær Sommerpaladset givet navnet Bry.


Skabelon:Anchor

Byldepesten ramte Ketell hårdt og hærgede i 6 år. Himlens Fæstning prædikede, at det var en prøvelse fra himlen for at teste, om ketellianerne var så hellige, som man sagde. For at vise, hvorledes man med stolthed udholdte himlens prøvelser, blev det forbudt at give lægehjælp eller andre former for hjælp til de sygdomsramte. En gruppe flygtninge fra Ketell bragte byldepesten med sig til Heprogdis Len, hvor sygdommen hurtigt spredte sig til store dele af befolkningen. Landgreven måtte skærme sig imod sygdommen med spærretider og afbrænding af syge samt deres hushold. Dette gjorde, at pesten blev udryddet inden der var gået 3 år, men samtidig mistede landgreven meget af velviljen hos sit folk.


Skabelon:Anchor

Ikke alle bjerge er lige berigede med ædelsten og diamanter. Melanns bjerge er ikke, og derfor blev en baron i Melann interesseret i at overtage størstedelen af Sartell for at kunne bruge de ressourcer, som de rådede over.

Skabelon:Anchor

8 år senere indgik Sartell en alliance med Tokay, da deres stridigheder for længst var glemt. Baronen fra Melann opgav håbet om de rige bjerge og drog tilbage til sit eget land.


Skabelon:Anchor

Igennem mange år havde Tokay set Korinth som en stor trussel. Allerede inden Khares splittelse havde man frygtet, at den dag ville komme, hvor de angreb. Derfor havde man bygget Fort Nord allerede inden kongens død, og dette kom heldigvis Tokay til gode, da Korinth angreb med en stor hær dette år. Desværre faldt Fort Nord og dennes bevogtning, men det købte tid til at samle nok mænd til at modstå Korinths styrker.


Skabelon:Anchor

For ikke at miste for meget af Khare til Korinth sendte både Sartell og Ketell militær støtte til Tokay, der gav Korinth en større modstand end de havde regnet med. Desværre var Korinths hær Khares overlegen og krigen varede mange år endnu.


Skabelon:Anchor

Efter 7 års krig måtte Tokay med bøjede hoveder gå til fredsbordet og forhandle med Korinth. Dette kostede Tokay en stor del af riget, og en del bjerge og miner måtte gives til Korinth. Tokay skulle næsten bygges op fra bunden igen og en ny opførsel af Fort Nord fandt sted som det første i frygt for fremtidig indtagelse fra Korinth


Skabelon:Anchor

Et tæt på ynkeligt forsøg fra en mindre hær af ørkenfolket, der ønskede at indtage Sartell og kalde hele landet for deres eget, fandt sted dette år. ”At fejle” ville være et udtryk, de adelige af Sartell kun brugte i sjov om ørkenfolkets invasion.


Skabelon:Anchor

Det meget Locostro kongerige Melann landsatte en større hær styrket i ly af natten. De udråbte deres angreb som en hellig krig mod Lynzia, som efterhånden var blevet synlig i Ketell. Den invaderende hær nåede at afbrænde 16 Lynzia templer og deres præster, før de blev besejret. Dette skete på samme tid som der over hele Sana fandt afbrændinger af Lynziatempler og henrettelser af hendes gejstlige og troende sted. Dette er kendt som Dødens Nat, da der på blot den første nat blev afbrændt mere end 100 templer og over 3000 folk.


Skabelon:Anchor

Efter en handelsdelegation kom tilbage fra Lonvalkill og fortalte om tilstandene i Bjergets Imperium, hvor en race kaldet statuefolket blev tilbedt som børn af guderne, udråbte Himlens Fæstning hellig krig mod nabokontingentet og garanterede, at alle, der faldt i den hellige krig, ville komme i Haeven og modtage 10 tjenere og 10 tjenestepiger.


Skabelon:Anchor

Mindre end et århundrede gik fra ørkenfolket angrib, til de havde samlet sig en større hær og forsøgte endnu en invasion. Denne invasion mødte en del problemer ved den anden sartellianske mur, som netop blev konstrueret i tilfælde af et sådant angreb. Ørkenfolket nåede igen ikke længere og sartellerne delte deres forfædres morskab over det småprimitive folkefærd.


Skabelon:Anchor

Igennem den seneste tid havde Bjergets Imperium vagt skræk og rædsel rundt om i Praedia, og Tokay frygtede også, at tiden vil komme, hvor de skulle stå ansigt til ansigt med kejserens tropper. I 1751 skete det, at Bjergets Imperiums angreb uventet med en større styrke, og Fyrst Drekin II samlede hæren for at smide dem ud af Tokay.


Skabelon:Anchor

Da Bjergets Imperium havde indtaget store dele af både Tokay og Ketell, prøvede de også at indtage Heprodigs LenHeprodigs Len, men Landgreve Ahrild DeMarco samlede alle sine mænd og lejetropper for at stå imod. På trods af at Landgrevens hær var mindre end halvdelen af Bjergets Imperium, lykkedes det at holde de befæstede stillinger. Ved forårets komme havde Bjergets Imperiums hær lidt så store tab, at de må trække sig ude af stand til længere at kunne modstå Tokay og Ketell. Som tak blev Landgreve Ahrild udnævnt til vogter af Khare og Folkets Beskytter. Titlen blev godkendt af fyrsterne og adelen.


Skabelon:Anchor

Fyrstinde Raki viste sig at være en stor diplomat og taktikker, og med mindre tropper fik hun presset Imperiet tilbage til kysten, og efter en uges forhandlinger og en lille afgift forlod Bjergets Imperium Tokay.

Skabelon:Anchor

Nordlændingene lugtede stadig svaghed efter kampen med Bjergets Imperium trods de mange år siden krigen, og de forsøgte sig endnu engang med et angreb, men valgte at flygte for kort tid efter igen at vende tilbage med nye tropper.

Skabelon:Anchor

Krigen tog til i styrke efter General Samor II's død, og Nordlændingene blev slået tilbage. Det kostede Tokay en stor del af deres styrker.


Skabelon:Anchor

Som den første i Khares historie efter kongens død blev fyrstinde Raki Dux Tokay godtaget som Khares arving af rigsrådet og skulle kåres sommeren efter ved sommermarkedet i Bry. Kun landgreven og Sartell var imod. Flertallet var af den mening, at hun havde vist sig som en stærk leder og en god beskytter af landet ved både at få skilt sig af med Bjergets Imperium og Nordlændingene, samt at hun havde vist sig som en god handelskvinde. Alt hvad man havde brug for hos en regent.


Skabelon:Anchor

Morgenen op til den kommende dronnings kroning blev hun fundet på sit leje med halsen skåret over. Mange havde været i hendes nærhed den morgen, men dog ingen ukendte. Kun de mest betroede personer fik lov at være hos hende ubevogtet, men man fandt aldrig frem til gerningsmanden. Hun overlod Tokay til sin 2. fødte søn, fyrst Giri Dux Tokay.


Skabelon:Anchor

Igen angreb Nordlændingene Tokay, men de nåede ikke længere end til Fort Vest, der slog dem tilbage, og de måtte stå endnu et nederlag.


Skabelon:Anchor

Efter mange generationers fred valgte Korinth igen at angribe Tokay, da rygterne gik at Tokay havde forbedrede metaller.


Skabelon:Anchor

Korinth styrke var større end nogensinde før, og inden længe var både Fort Nord og Fort Vest faldet. Ketell og Sartell måtte derfor igen støtte op om Tokay for ikke at miste Khare til angriberne. Fyrst Imis stod ved sine mænds side og måtte næsten lade livet, men den kvindelige kriger Inis kom ham til undsætning.


Skabelon:Anchor

En af Locospræsterne i Bry fik en vision om religionen og de efterfølgende 4 år brugte han på at sprede Tronens sandhed nær Heprodigs Len gennem et blodigt korstog.


Skabelon:Anchor

Fyrst Imis Dux Tokay I havde igennem krigen med Korinth udskiftet en del af sit krigsråd og en del måtte dømmes for forræderi. Endelig fik fyrsten ændret sin taktik og slået Korinth tilbage med støtte fra Sartell og Ketell. Tokay fik forhandlet fred med deres naboer – dog måtte fyrstedømmet igen genopbygges næsten fra bunden og krigen havde kostet mange mænd.


Skabelon:Anchor

Under en kætterafbrænding i Ketell sendte guderne et sendebud, der trådte ud af ilden og forkyndte gudernes uvilje over kirkernes stridigheder. Guderne valgte Ketell grundet deres mangeårige, velfungerende præsteråd, der indeholdt medlemmer fra alle fem primærreligioner. Nyhederne om dette satte hurtigt en stopper for den anden hellige krig. Himlens Bastion skyndte sig at vise deres taknemmelighed ved at indføre Den Ene Sande Guds Lov, som er loven om, at for at opretholde den balance, guderne har beordret, er det kun tilladt at tilbede én gud, men samtidig skal man respektere de andre fire. Flergudsreligionerne såsom Magtens Trone, Kærlighedens Krone og Lystens Maske blev gjort forbudte i Ketell.


Skabelon:Anchor

Ved sommermarkedet i Bry bliver Fyrstinde Iranna Qua Ketell III valgt som Khares kommende dronning og gifter sig med Tokays fyrste Imis Dux Tokay II. Det vides ikke om dette ægteskab var af kærlighed eller af politiske årsager.


Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor


Nabolande

Korinth

Læs mere om Korinth

Melann

Læs mere om Melann

Se også

Khares kongelov