Locos (Religion)

Fra Praedia Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Generelt

Locos.jpg

Etos

Krig, Magi, Pligt, Retfærdighed, Visdom og Ære

Symbol

En grå ørn på et blåt skjold

Farve

Locos’ hellige farve er blå

Om religionen

Hvor Locos før mest blev forbundet med sin altoverskyggende kærlighed til sin hustru Pratusja, bliver han nu set mere som en selvstændig guddom. Ære er et begreb de fleste har taget til sig, og aldrig er magien blevet respekteret så meget som nu. Før kastede de fleste magibrugere magi i alle retninger uden at tænke på, hvem de svækkede, men nu er man mere varsom med udøvelsen af denne gave.

Kirken står forrest, når det kommer til jagten på hekse, druider og shamaner. I Locos templer rundt om i Praedia går diskussionen mest på, at de blot har skabt deres egen magi for at vanære Locos. Tilhængere af Locos mener at magi skal bruges, når der ikke længere er anden udvej. Flere steder er loven omkring magi strammet, og der bliver derfor slået hårdere ned på magibrud.

Da loven som aldrig før er kommet på prøve, er Locos blevet en mere fremtrædende guddom. Først nu er der ved at være en nogenlunde balance og man har kunnet give Valimos' skyggesider plads i samfundet, som alle andre trosretninger.

Man er begyndt at hylde Locos' krigskunst i større grad. Der afholdes nu deciderede markeder til hans ære, og flere og flere større krigsakademier er begyndt at brede sig i Praedia, for ikke at tale om de store og smukke biblioteker, der er blevet rejst både i menneske-, dværge- og elverriger. Det største og smukkeste nogensinde opført skulle kunne findes i Højelverriget Ovirr.

Tilbedere og præster, der har set ham i syn og drømme, beskriver ham som en mand i sin bedste alder med langt hår, der har et sølvligt skær, bærende den smukkeste og mest fuldendte rustning nogensinde set.

Bud

Du skal kende dine egne styrker og svagheder, før du kan se andres
Du skal bringe orden til folket
Lad retfærdighed og visdom føre dine beslutninger
Opfør dig altid med ære, selv mod en æreløs, thi hans synder skal ikke blive dine
Magi er af Locos givet, behandl den med den respekt og ære
Den stærke vinder måske altid kampen, men den vise vinder altid krigen
Pligt kommer før fornøjelse
Vær retfærdig i dit liv og du vil leve retfærdigt i dit næste
Der er en tid til at tænke, en tid til at tale, en tid til at kæmpe. Altid i den rækkefølge

Trosbekendelse

Du retfærdige dommer
Min vise herre Locos
Bring mig styrke og visdom til at føre min hånd i dine gerninger
Jeg vil med ære påtage mig de pligter du pålægger mig
Jeg ved dit bud vil bringe mig ære
Med sværd og visdom skal korruption og kaos fordrives
Thi du er den retfærdige
Og med din ånd skal orden bestå