Omare (Sted)

Fra Praedia Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Riget Omare befinder sig på en ø midt i Sanas sydlige øhav, vest for Sul´vorsk, sydøst for Melann og vest for vulkanøen, Hull.


Øen har en enorm ørken som deler riget i tre dele. En nordvestlig del, en østvent del og en sydlige del. Øen har nogle store jungleskove mod nord øst og syd vest, disse bruges dog mest til at skaffe frugt fra, en af Omares store eksportvare. Junglerne huser dog mange farlige dyr, hvilket gør at Omares befolkning ikke bor i skovene, men ynder at være nær deres udkant, hvor de møder havet og sandet på samme tid. Ørkenen som deler landet har oaser rundt om for dem der ved hvordan man finder dem, og det er mellem disse at resten af Omares folk rejser med karavaner. Kun tre byer er permanent bebyggelser, resten er omrejsende bosættelser. Omares folk bryder sig ikke om ørkenen og vil langt hellere rejse på floderne, end at ride i ørkenen. Handel foregår ofte med skib mellem landets tre eneste permanente byer, som hver findes ved flodmundingen på landets tre floder. Omsah mod nord og Omfaal mod øst, er betydeligt mindre byer end hovedstaden, Omir, som findes ved den sydlige flod. Omir er så tæt på både den sydlige jungle og den sydlige flod og havet, at de er næsten selvforsynende. Omir og Omfaal har karavaner rejsende mellem sig via de 2 floder, hvis noget skal transporteres over landet.


Omare er berygtet for at handle med slaver og sælger disse både inden for landets egne grænser og til de der er villige udenfor rigets grænser. Slaver trænes til alt, lige fra lysthuse og simpelt arbejde og til krigsførelse. Slave soldaterne fra Omare er berygtede for at kunne købes i meget store antal og være ganske dygtige, ofte mere end villige til at kæmpe til døden for at slippe ud af deres tilværelse. Engang er der blevet solgt hunredetusinde slave soldater på en og samme gang. Af denne årsag holder Omare sig meget for sig selv, da de ikke er vellidt af særlig mange grundet deres tilgang til slaver.


Landet har en royal slægt som er af enorm vigtighed for Omares befolkning, og at være af den royale blodslægt giver en enorm status og magt. Omare plejer at have en konge og en kongelig slægts linje, hvis blodet er rent og kan føres helt tilbage til landets grundlægger, den mytiske prinsesse Alyse, som i følge legenderne skabte landets floder med magi og fik junglerne til at springe frem. Myten siger at hun blev kidnappet af ondskabsfulde folk der ville misbruge hendes magt og magi og andre siger hun døde af hjertesorg, da hendes kommende ægtemand forlod hende før de blev gift. Alle er dog sikre på at en profeti er blevet givet landet, at prinsessen en dag vil vende tilbage til landet for at give fornyet styrke til floderne, skabe velstand i riget og lade det regne hver dag i 10 år. Den royale familie og alle der er af blodet, bliver kaldt for royale. Alle royale lære vind og vand magi i de to magi skoler som landet har, et for hvert element, og fortsætter deres oplæring i en hellig bygning kaldet for Istemplet, som findes øverst i byen, hævet over det royale palads. Kun en af den royale linje kan lære denne ypperste form for magi, som det bliver forklaret er en hellig sammenføring af vand og vind magi, til en hellig is magi form.


Magi brugere bliver kaldet for vævere, således er en magiker der kan bruge vand magi kaldet for en vandvæver og en der kan vind magi en vindvæver, at udføre magi kaldes ”at side ved væven”


Alle medlemmer af den royale familie har altid navne der starter med bogstavet A, det er ikke sikkert hvorfor, men nogle siger det er for at ære den hellige ø Alouse, andre siger det er for at ære prinsesse Alyse. Den royale familie bevogtes af en royal garde som er dem loyale på en måde der sjældent er set på Sana. At blive en del af den royale guarde sikre at ens familie får penge nok til at kunne klare sig, men valget er et hårdt valg. Garden består kun af mænd, som får taget deres kønsdele fra sig når de bliver en del af garden, så de ikke fristes til at forgribe sig på dem de skal beskytte.


Traditionelt går folk i sandfarvet eller solgule farve, blandet med sort, men sort er en meget dyr farve i landet. Alle de fem guder bliver tilbedt, men dette er ofte en privat sag, og der er meget få præster og kun et enkelt ydmygt tempel til hver af guderne i de tre byer. Istemplet bliver dog flittigt besøgt af folk der kommer med ofringer til templets porte og til prinsessen for at vende tilbage til landet.


Omare er ofte i krig og strid med Sul ´vorsk og Saqdamoiir. Da Omare tager slaver fra alle nært læggende lande, er Sul´vorsk blandt andet mål for dette, noget der har skabt meget had fra orkernes side. Orkerne har også en stor interesee i Alouse, Omares hellige ø, som findes netop mellem Omare, Sul ´vorsk og Saqdamoiir. Omare forsvare denne ø konstant og har altid skibe sejlende omkring den. Dette har også ført til først kontakt med havelverne fra Saqdamoiir som sejlede i samme farevand og blev til et oplagt mål for at skaffe flere slaver.


Alouse skulle siges at huse sære mystiske væsner og skinne af solens stråler når man sejler forbi, som var den lavet af vand eller is.


I alt har Omare omkring 3,5 millioner indbyggere, indregnet de slaver der igennemsnit er i landet. Langt de fleste folk bor i de 3 store byer landet har ved flodernes mundinger, omkring 3,3 millioner bor her. En halvanden million bor i hovedstaden, som er meget stor for en by i Sana. Det meste af landet er ikke til at bo i som fast boende og ofte farligt.

Procent mæssigt er omkring 40% af landet slaver, 30 % frie folk af de alm stående professioner, 20 % er militær, enten soldater eller andre folk forbundet dertil, 5% er rigmænd/handelsmænd og dennes stab/hushold/arbejdere, 3,999 % er rådgivere,tjener, slaver og personlige vagter for de noble og royale , 1 %troldmænd af enten vand eller vind templet/akademiet, samt landets præster for de 5 guder, og disciple og tjenere af disse osv. Hvor kun en meget lille del, 0,001 % af landet på den ene eller andet måde Noble(Folk med titler, ejendomme og land områder, rigdomme og store familier), og ud af disse er en forsvindende lille procent royale( i alt har landet omkring 200 der faktisk bliver er ”Royale” af blod) Royal er noget man er født til, Nobel er noget man kan blive gjort til af de royale- eks. kan en meget rig handelsman blive gjort til Nobel, for tro tjeneste til landet.

Omare Importerer metaller, godt tømmer til bådbyggeri( da junglens træ ikke er godt til netop dette), ædelsten og ædel metaler i uforarbejdet udgave, materiale til at farve tøj, særligt farven sort.

Omare er et ganske velstående land, adelen(Noble, Royale og Troldmænd) er ofte ganske velstående, men de royale særligt er helt enormt rige, ofte noget det vises meget frem( hver royal kan pynte sig som en fyrste eller dronning af et af de andre lande). Landet i sig selv er i økonomisk plus, men de royale holder meget på velstanden og går ikke meget op i at forbedre omstændigheder i landet. Landet har brug for sin indtægt til konstant at holde sine fjender fra døren og til at vedligeholde dets flåde, paladser , betale dets militær og de nødvendige importvare landet ikke selv kan skaffe. Landet er således rigt på papiret, men ikke i vækst økonomisk, eller i standhed stabilt eller uafhængigt. Store slave salg er ofte noget der gliver pludselig udvikling og bevægelse i landets økonomi, tilstand og muligheder for høj som lav, da denne form for salg ikke ”koster landet noget” eller er tidskrævende for håndværkere at producere eller lignende.


Landet besidder ikke nogen teknologi eller videnskablig viden eller forståelse, som er fra senere end vores tids middelalders 1350, eller de arabiske lande fra samme tid. Landet er dog meget dygtige til medicin og alt der har med hygiejne at gøre, samt at lave alkymietisk og urtebaserede midler, og sælger bl.a. Nydelses baserede substanser som er vane dannende. Landet går meget op i at være villig til at skaffe og sælge hvad der er ulovligt at skaffe,producerer eller sælge i andre lande, for derved at være en eksklusiv kilde til noget der er en lukrativ vare.


Omares historie, kultur og myte har omdrejnings punkt om Princesse Alyse som engang forsvandt.Der er ikke et års tal på det præsis, men der tales om enten mange hunrede af år, eller måske et par tusinde siden hun forsvandt, alt efter hvilen myte historie man lytter til.....det mest normale udtryk er at er ”over tre cykluser siden”, refererende til en mere symbolsk tids periode som man har brugt til at beskrive en ”Era”. Landets historikere kan datere Omare til at værende over 1200 år gammelt, men skrifter stopper der, men man ved at man har haft ældre optegnelser som er gået tabt eller lignende.


Hvad andgår ligestilling, så er det således at inden for de royale er der lighed på næsten alle punkter – dog arver mænd før kvinder hvis der kommer til selveste Omares ”trone” , så længe man er på samme ” status niveau” blandt de lavere samfundslag, er der køns roller der dominere hvilket erhverv man ofte får, dermed påvirker det indkomst og status. Kvinder er sjældne i militæret og er der ofte i form af kamptroldmænd, dog vælger nogle adelige og Royale kvinder at bliver trænet i kamp for at vise deres styrke og ikke stå tilbage over for mænd. .Kvinder bliver set som havende et større naturligt talent for magi dog, selv om der ikke er beviser for dette.


Folk fra Omare bliver ofte betragtet som en smule arrogante, de mener bl.a. selv at deres kvinder er de smukkeste i verden. De er dog meget sociale, og ofte hærdet mentalt pga. ”hårde metoder og hårde krav”. Bla. er døds straf meget normalt i landet og at hænge pirater op på klipperne ved vandet, så rov fugle kan æde deres øjne og lade dem dø af solens hede er meget normalt, man er altså lidt ”brutalt hårde” i sin straf form for afskrækkelse. Man er ikke bange for eks. at bruge gift. Landet mener de er ærlige omkring at de er hårde, og et hvert land der lader som om de er ” gode, blive og milde” eller gerne viser nåde, er enten svage eller lyver omkring deres ”godhed” Landet er stolte og holder fast på deres evne til at være frie og uafhængige , samt aldrig at være blevet indtaget eller have lagt under for noget andet land. Alle borgere er enige om at de heller vil trække sig væk ud i ørkenen og junglen, end at lade sig selv tage til fange i en invasion, og brænde deres egne byer om nødvendigt.


Folk fra Omare har også deres syn på hvilke værdier der er af betydning i livet, her i blandt følgende: Stolthed, Loyalitet, mod, magisk kunden , antal slaver ejet, styrke af personlighed,, kløgt/ snuraidhed og evnen til at sluge sin stolthed taktisk og gøre hvad der er smart, brutal ærlighed i fomr af deres og andres veje og traditioner, men ikke ærlighed omkring planer og intentioner


Omare er dog ikke uden deres Tabuer, landet er gammelt og har mange traditioner og overtroiske ritualer. Følgende er alm. tabuer i landet:

At lægge hånd på en andens slave. At træde ind i Istemplet hvis man ikke er royal. Voldtægt af enhver art. At forhindre en kamp til døden mellem to bevæbnede parter. At stirre op i solen. At ikke tage imod regn(dvs. At lade sig selv stå i regnen og nyde det i et minuts tid). At ikke svare tilbage på ”prinsessens bøn” med det passende svar af respekt og tro ("må blæsten og havet bære den evige prinsesse hjem til os alle” - ” og må hun bringe os alle vand,velstand og alt hvad vi misunder”). At bryde en aftale på en handel. At pryde sig over sin stand. At lade en gift kvinde være alene med en ugift mand der ikke er hendes vagt. Mord på royale (alt spilde det hellige blod er noget af det værste der kan ske). Indavl ( særligt blandt de Royale, da dette bliver set som et forsøg på at holde blodet rent på en måde der desværre skaber sindsyge – det er sket at det er blevet gjort med vilje gennem tiden, men ” Alyse´s udvalgte” har altid kunne opdage dette når børnene bliver bragt til istemplet siges det) . At spilde rent ferskvand ( Note:at blive givet is af en hvilken som helts type, særligt i ørkenen eller på varme dage bliver set som en æres gave).


På nuværende tidspunkt er der ingen konge i landet, da den eneste arving af konge familien officielt døde for nyligt . Landets leder lige nu bærer titlen ”Emir” og er en titel tilsvarende ”prins” eller ”fyrste” og er således lidt ” the steward of Gondor” ind til prinsessen vender tilbage eller en af den kongelige slægt bliver fundet. Kongen der har været fornyligt hed ”kong Amros” og kronprinsen hedder ” Kronprins Aroul”


De royale er allesammen en del af en stor royal slægts linje, men konge familien er ”ren” på en eller anden måde, da de aldrig har ”giftet sig ned ad” med dette menes at de aldrig har giftet sig med nogle andre der ikke var af det royale blod, det har de andre linjer af de royale over tiden. Hvor rent magisk blod man har, afgøre ens status i familien.


Der er velkendt forståelse af hvilke del af slægts linjerne der er mere ”rene” end hinanden, og derfor hvem der har mere status end andre og hvem der et nærmest i arverækken. Emien der nu er blevet sat ind, var familie overhovedet fra den familie der var dem ”reneste” af familierne, som ikke var selve konge slægten. Per tradition er lederen af landet end mand, derfor ville det være en mand der blev valgt fra familien, hvis overhovedet ikke havde været en mand i forvejen.

Hovedstaden Omir, styres nu af Emiren og dennes Royale familie, og de to nærmeste andre Royale familie linjer styrer dernæst Omsha og Omfaal, de to andre byer som Omare besidder.


Omare har deres egne titler inden for de Royale og noble rækker, har er den øverste familie overhovedet. Denne har ofte en Vizir(Rådgiver) og ellers er det at være Royal eller Nobel i sig selv en titel. At være Vind eller Vand væver og beside lærtdom om vind eller vand magi en titel der giver forøget status, og at mestre begge dele er en særlig stor ting.

Hierarki er vigtigt i Omare, men med mindre der er inden for militæret, så er det ikke et ”kommando Hierarki” hvor man sådan ”bruger rank” ,men folk kender deres plads i den sociale rank stige og følger det naturligt, og hvis de ikke gør bliver det normalt sat på plads på den ene måde eller den anden.


-Karakter fra Omare har ofte navne inspireret af navne fra de arabiske lande