Stjernefaldets Magistrat (Sted)

Fra Praedia Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Generelt om Stjernefaldets Magistrat

Stjernefaldets Magistrat er et af Praedias magistrater og udmærker sig specielt ved at være flerskolet. Dette præger også dets magikere, som tit har tillært sig flere forskellige skoler end blot en enkelt.

Magistratet blev grundlagt i året 1389 af 3 mægtige troldkyndige. Disse personer ønskede at fremme magien gennem samarbejde og vidensdeling, hvilket især udtrykkedes gennem den åbne tilgang til de fleste områder i tårnet.


Magikerne var

- Zalasdan: Halvelver. Arkanist, mentalist, mortisist og kontegist.


- Menhuri: Menneske. Furist og kontegist


- Sinonira: Skovelever. Vandelementalist og arkanist.


Stjernefaldets Magistrat er et meget anerkendt magistrat og velrespekteret blandt andre magistrater i Praedia. Alle er velkomne til at studere her, og der blev for mange år siden oprettet nogle stipendier, som kunne tildeles anseelige personer, som måtte have den magiske gave, hvis disse ikke kom fra familier, der kunne betale for deres oplæring.

Magistratet har i mange århundrede haft en strid med et andet magistrat, nemlig "Akademiet" i Melann, som ser sig selv som den mest "rene" lære institution af magien, grundet deres nære forhold til Locos. Begge magistrater anderkender hinanden som et sandt og gyldigt lærested for magiens veje, men har ellers stærk kritik over for hinanden, og hver magistrat ser sig selv som bedre end det andet og havende støre ret til dominans inden for den arkana magi´s veje og skoler, samt indflydelse over Sana ret arkant og hvem der skal tillades at praktisere magi og hvordan. Ingen af magistraterne har formået at spræde deres indflydelse nok på Sana til at kunne indfører deres love for pratiseren eller læren af magi i andet end de lande hvor de blev grundtlagt endnu, da fremmede lande har været afvisende over for de fremmede magistraters ønske af kontrol over magien og troldkyndige i deres land.


Magistratet er ledet af tårnmesteren, som vælges ud fragældende regler fastsat i magistratet. Under tårnmesteren udpeges skolemestre for de forskellige magiskoler. Det er tårnmesterens valg, hvilke magiskoler som anses som en del af tårnet. Det mest normale har dog altid været en anerkendelse af Arkanisme, Elementalisme, Kontegisme, Furisme og Mortisisme. I tidligere tider har mentalisme også været en del af de anerkendte skoler – Især med Zalasdan som grundlægger. Men grundet lovene i Khare valgte tidligere tårnmester Celisia Polierre at forbyde dette. Derfor blev mentalismens etage også nedlagt og omdannet til værelser.

Foruden tårnmesteren udpeges en tårndommer, som sørger for at tårnets regler bliver overholdt. Sidst men ikke mindst udpeger tårnmesteren en tårnvogter. Denne tårnvogter står for både beskyttelse af tårnet, men også opretholdelse af magiens love i tårnet og omegn. Tårnvogteren og dennes ansatte anses blev tidligere udlært i troldmandsdræber disciplinen.

Tårnet er fortiden under ledelse af Tårnmester Charles de Parvilier, Morticist, Arkanist og Spiritist, som blev valgt efter den tidligere Tårnmester Mirales forsvunden.

Tårnets prominente professorer, Ishin Elgion, forsvundet efter han - ifølge hans lærling Seyin Judocus Maniko - opdagede den glemt skole dimensionalisme. Seyin har ikke konkretiseret, hvad der blev af hans læremester.

Prominente personer

Titel Navn Indstiftet
Tårnmester Charles de Parvilier 1862
Skolemester for kontegisme Teo -
Skolemester for elementalisme Irisolamena -
Skolemester for arkanisme Selvtos Eronomin -
Skolemester for furisme Jeor Ragan 1862
Skolemester for mortisisme Prof. Stromm -
Tårndommer Vincent Lamont 1850
Tårnvogter Jeromé Zhah Su'Aco -

Opbygning af Stjernefaldets Magistrat

Selve magistratet er bygget som et højt, stort tårn bestående af 16 etager, hvor nogle dog er høje som var de 3 etager. Hver etage rummer nogle bestemte områder, som eksempelvis værelser, bibliotek, auditorie eller andet.


Tårnet i sig selv er derfor opdelt som følger, med en samlet højde på 22 etager

1. Indgang (3 etager højt)

2. Vogternes Port

3. Domssalen

4. Murens Fod

5. Værelser

6. Værelser

7. Værelser

8. Elementernes Sal

9. Klingernes Cirkel

10. Livet og Dødens Spejl

11. Den Astrale Plads

12. Laboratorier

13. Biblioteket (3 etager højt)

14. Auditoriet (3 etager højt)

15. Skolemestrenes etage

16. Tårnmesterens etage


Nogle af etagerne har udbygninger ud fra tårnet, hvilket eksempelvis gælder for Klingernes Cirkel, biblioteket og Elementernes Sal. Dette er blandt andet på grund af behovet for ekstra plads. For at komme op til de øvre tage i tårnet, går man ad en enorm vindeltrappe der går som en søjle fra bund til top i midten af tårnet. Alle lokaler befinder sig som runde lokaler ude omkring denne trappe, om end nogle lokaler er ændret på magisk vis til at fremstå anderledes end blot et rundt lokale. Diverse steder


Biblioteket

Biblioteket er en enorm etage. Den er ikke kun prægtigt opbygget, den rummer også 3 etager til forskel for mange andre af stederne i tårnet.

Bibliotekets nuværende overbibliotekar er arkanisten Seyin Judocus Maniko, som har stået for den nyeste indretning af biblioteket. Stedet er blevet ombygget mange gange, og det er som udgangspunkt sket hver gang, der er kommet en ny overbibliotekar til stedet.Biblioteket er meget åbent, med undtagelse af Seyins kontor.

Bøgerne er sorteret ud fra emner og forfattere. De står på flotte rune indgraverede reoler langs vægge og ikke mindst ud fra disse for at danne sektioner. Mellem mange af sektionerne findes der studiepladser, hvor de studerende magikere kan sidde og læse i bøger og gamle skrifter.

Der findes også en enorm mængde skriftruller, som især indeholder magisk viden fra den tidlige alder. 3 steder i biblioteket findes mindre vindeltrapper i mørkt træ, som snor sig op til de 2 øvre etager. De to øvre etager er ikke lukkede for de underliggende, men har gangbroer og plateauer, hvor reoler med bøger og ikke mindst studiepladser er placeret.

Oven over kontoret findes en platform, som der ikke er passage til. På denne står en søjle lavet i sølv, hvorpå en stor kugle sidder. Dette magiske artefakt kaldes for Astralhavets Øje, og gennem det kan man skimte det magiske astralhavs bølger, der slår mod hinanden i vildskab. Hvad artefaktet kan bruges til vides kun af de færreste i tårnet. Platformen er sikret med en lang række kontegistiske ritualer for at modvirke tyveri af artefaktet.

Hele platformens gulv (som er af træ) er indgraveret med en kæmpemæssig og detaljeret ritualcirkel lavet i sølv.

Over platformen findes der ikke en øvre etage og platformen er derfor fri, så ingen kan springe over på den. På den øverste etage i biblioteket findes også en lang række ritualpladser, der alle er omkranset af reoler. Ritualpladserne er lavet til brug for både studerende og ansatte, men brugen af disse er underlagt strenge regler, da der ikke må ske skade på bibliotekets inventar.

En markant ting ved biblioteket er dens indgang. En enorm statue, tårner sig op, når man træder ind i biblioteket. Den er udformet i sort marmor og forestiller mere et magisk tobenet menneskeskikkelse end et egentligt menneske. Øjnene på væsnet er udformet i smaragder og i panden findes en stort ovalt hvid krystal. Statuen er placeret i en ritualcirkel, som er placeret på en halv meter højt plateau. På plateauet står skrevet ”Gennem øjet jeg ser og våger, for thi de som ingen ret her har, ej skal bryde vort hjem”.

Et enkelt sted i biblioteket mellem nogle reoler er blokeret af en rune indgraveret dør. Det siges at kun tårnmesteren og overbibliotekaren har mulighed for at give tilladelse til at komme ind i dette rum, som rygtes at indeholde bøger og skrifter om forbudte ting, såsom mentalismen.

Rummet blev oprindeligt oprettet dengang mentalismen blev forbudt blandt mennesker, da den daværende tårnmester ikke ønskede, at de studerende skulle give sig i kast med ulovlig magi.


Auditoriet

Auditoriet er et lidt specielt område, da man går ind i rummet forvandles det til et stort lokale, hvor alle kan se underviseren og ikke et rundt lokale. Auditoriet er firkantet, selvom siddepladsernes placering minder om et amfiteaters.Auditoriet bruges til undervisning af alle studerende ved magistratet, samt af undervisning inden for de enkelte skoler. Det er primært magisk teori, historie og deslige, der undervises i her. Derfor er det også placereret tæt på både biblioteket, skolemestrenes etage og tårnmesterens etage, da dette gør at der ikke er langt for undervisere og studerende.


Laboratorierne

Laboratorierne er enkeltstående lokaler med enten en eller flere arbejdspladser. Der findes en del laboratorier, som er tilgængelige for især de forskere, der befinder sig i magistratet.

En del af disse laboratorier er lavet for at imødegå eventuelle sprængfarlige eksperimenter, der ønskes at holdes ude af bibliotekets ritualcirkler. Dette gør også at laboratoriernes områder til tider må renoveres, når et eksperiment er slået fejl eller bare har haft uheldige konsekvenser.


Værelser

Der findes 3 etager i tårnet, som udelukkende består af sovekamre og værelser. Alle med undtagelse af tårnmesteren, tårnvogteren, tårndommeren, overbibliotekaren og skolemestrene har deres værelser her. De fleste studerende sover enten på 2- eller 4-mands værelser, hvorimod færdigudlærte magikere, lektorer, forskere og deslige har egne værelser. Skolemestrenes etage.

Her residerer de forskellige skolemestre. Der er værelser alt efter antallet af skolemestre. Hvordan disse er indrettet skifter meget, da hver skolemester indretter efter eget velbefindende.


Elementernes Sal

Elementernes sal er en etage opdelt i flere områder. Hvert område er specifikt for et enkelt element og der er også områder for underelementerne. Hvert af disse områder prydes af de forskellige elementer.


Ildsalen

Et rum, som altid er belyst af flammernes mange skær, da rummets vægge næsten er indlemmet i flammer. Flammerne er dog kølige og derved varmes rummet ikke op unødigt. I midten af rummet står en stor krystal i mørk rød. Krystallen er enorm og større end de fleste mennesker.


Jordsalen

Salen består udelukkende af krystaller tilknyttet jordens element. Rummet giver oplevelsen af at befinde sig i en krystalgrotte og der findes kløfter i gulvet flere steder. Disse kløfter er dog overdækket af et krystallag, som ikke bryder sammen selvom man står på det. Her kan ses ned i et uendeligt dyb af krystal.


Vandsalen

Denne sal består af et gulv, der er som en smuk skovsø. Væggen er vandfald, hvor vandet vælter ned og forsvinder ved gulvet, for igen at fortsætte fra loftet.

Flere steder i rummet findes små øer, som de magikyndige kan befinde sig på. Selvom søen i rummet ser dyb ud, vil folk der træder i vandet kun få dækket et par centimeter af deres sko. Resten af søens dyb er blot til beundring.

Hele vejen langs loftet, er der dannet rituelle symboler ved hjælp af blålige krystaller.


Luftsalen

Luftsalen er lidt unik, da denne virker som om tårnet er forsvundet. Rummet består af en rund platform indgraveret med krystaller, som danner magiske symboler.

Resten af rummet er som at befinde sig blandt skyerne og der blæser altid i lokalet, selvom man ikke har svært ved at stå fast med de enorme kastevinde, der befinder sig her.

Vejret skifter til tider i lokalet og nogle gange er der tordenstorme, som de fleste ville holde sig langt væk fra.


Kuldesalen

Der føles altid koldt i kuldesalen. Faktisk en bidende kulde, man kun finder i Sanas koldeste egne. Og alligevel fryser man aldrig herinde. Salen består af den klareste is, som lader en se ind i dybet af isens mysterier.


Mørkesalen

Rummet er udelukkende indhyllet i mørke og det vides ikke hvad rummet indeholder deraf. Selv ved at tage lys med ind i rummet kan der ikke skaffes lys til at se noget i gennem dette uigennemtrængelige mørke.


Lyssalen

Lyssalen er som at være inde i solens brændende verden, hvor alt er så lyst at man nærmest blændes til evig tid. Lyssalen er derfor som var det lys overalt, med en lysende kugle placeret i midten af det runde lokale. Denne kugle emmer i sig selv også af lys.


Varmesalen

Et rum fyldt med en tyk damp, der er næsten kogende varm. Dampen stiger op fra det vand man står på, på rummets gulv og med ilden flakkende i loftet. Hele ydervæggen er indgraveret med runer og rituelle symboler.


Murens Fod

Rummet er et stort åbent rum, hvor alting virker roligt. Selvom der til tider kan være hektisk aktivitet, får man konstant følelse af ro og det at være beskyttet i rummet.

Det er indrettet med en lang række plateauer, hvorpå der flere steder er indgraveret ritualsymboler. Her kan kontegisterne udøve meget at den magi, de udfører for at beskytte dem selv og andre.

Væggene hele vejen rundt i rummet er dækket af runer, så man får følelsen af ikke at kunne se væggen. Runerne ser alle ud til at være krystaller i forskellige farver, men det er ikke muligt at se krystallerne. Det virker som var det væggen, der var lavet af krystal og man herefter havde placeret et lag over dem, som udformer det af krystallen, man kan se som runer.

Det siges at når tårnet sjældent oplever en enorm trussel, vil alle kontegisterne drage til Murens Fod. Her udfører de et ritual, som blev nedskrevet da tårnet blev grundlagt. Ved at udføre ritualet lukkes tårnet fuldstændig mod udefrakommendes indtrængen gennem Murens Fod og etager ovenover. Derfor vil indgangen til tårnet eller Vogternes Port være forsvaret på denne måde. Tårnet har dog aldrig oplevet at skulle gøre brug af dette.


Klingernes Cirkel

Klingernes Cirkel blev oprettet for omtrent 20 år siden, som område for fureisterne. På daværende tidspunkt havde en tidligere elementalistskolemester Luciano Valentino De Cavali og fureisten Jarlax Thiosa haft en tvekamp i fureisternes sal. Tårnmesteren på daværende tidspunkt betragtede det som en ulykkelig udgang af en magisk tvekamp, som resulterede i at den tidligere fureistsal blev ødelagt godt og grundigt. Jarlax døde i kampen og Luciano fratrådte sit embede kort tid efter.

I stedet for at bygge stedet op igen, besluttede tårnmesteren at udbygge området ud fra tårnet, hvorved Klingernes Cirkel blev lavet.

Cirklen er som navnet antyder et cirkulært rum, som næsten kan anses som et amfiteater. Der er hele vejen rundt i salen opsat siddepladser, så tilskuere til eventuelle kampe kan holde øje med de kæmpende i selve cirklen.

Langs hele cirklens kant før siddepladserne befinder der sig alle slags ønskede våben en furist måtte give sig i kamp med og disse er til frit brug under træning og lignende. Våbnene vedligeholdes af fureisterne selv.

Af sikkerhedsmæssige årsager har kontegisterne haft en finger med i spillet ved cirklens skabelse, hvorved den ikke burde styrte sammen (og derved falde til jorden ude for tårnet), hvis der igen skulle opstå kampe, der bliver mere voldsomme end oprindelig tiltænkt.


Den Astrale Plads

Den astrale plads er det område, hvor arkanister holder til. Når man træder ind i lokalet, befinder man sig på en stor platform, hvorpå der er indgraveret et kæmpemæssigt ritualsymbol i sølv.

Omkring platformen befinder sig et oprørsk hav af hvad der ligner rå mana, som var det fra Astralhavet selv. Platformen har flere steder, hvor man kan træder op på nogle højere plateauer. Her findes der kæmpe sigiler, som arkanisterne bruger til deres rituelle magi.

Rundt omkring er placeret små kar fyldt med mørk, blå væske, som arkanisterne bruger i deres ritualer. Nogle rygter går på at det er rå mana, som arkanisterne kan gøre brug af, men arkanisterne nævner selv at denne slags rå mana er utæmmet og ikke kan være så stille som i karrene. Væsken siges dog at give en stor ekstra styrke til skolens udøvere.


Livets og Dødens Spejl

På mortisisternes etage findes rummet som et stort rundt lokale, hvorpå der findes spejle i sølvrammer placeret på væggene langs rummet. I disse spejle siges det, at man kan skue Det Æteriske Dybs forunderlige verden, selvom man hverken kan træde derind eller noget kan træde ud. For mortisisterne giver det en oplevelse af at være tæt på det sted, hvorfra de trækker deres kraft og magi.

Gulvet i rummet er hvidt, som intet skidt kan tilsmudse. Der løber lige, sorte streger ud fra midten af gulvet og til væggene som et tæt netværk af tråde.

Loftet er modsat dette og er af kranier, knogler og hele skeletter, som sidder fast i loftet og viser dødens åsyn på de levende.

I midten er placeret et kæmpemæssigt spejl, indsat i en buet, portlignende søjle. Spejlet kan ses fra begge sider og det siges blandt mortisister, at man kan skue til både de døde og levende i dette spejl.


Tårnmesterens Etage

Øverste etage i tårnet er tårnmesterens. Hvad dette sted indeholder kendes kun af tårnmesteren, udover dennes åbne kontor, hvor både studerende og ansatte til tider må komme forbi.


Domssalen

Domssalen består af flere lokaler. Først og fremmest har tårndommeren sit kontor, samt flere kontorer til de ansatte han har under sig ifølge med det juridiske arbejde.

Til sidst findes selve domssalen, hvor eventuelle domme kan fældes, når undersøgelsen af forholdene er tilendebragt. Der er dog også domme, der dømmes uden for tårnet, især ifølge med det årlige sommermarked i Bry.


Vogternes Port

Vogternes Port er området, hvor tårnvogteren og dennes ansatte og lærlinge befinder sig. Disse vogtere sørger for tårnets beskyttelse, men også opretholdelse af de regler, der er nedsat i tårnet.

Området minder både om et magisk akademi, men også om et trænings sted for soldater. Deraf findes der flere lokaler til træning i kamp og våben, samt rune beskyttede områder, hvor der kan trænes sikkert i at modstå og reflektere den magi man måtte blive påvirket af.

Det er også vogterne som sørger for den daglige bevogtning ved indgangen til tårnet.


Stjernefaldets Magistrats Etiske Regelsæt

Stjernefaldets Magistrat har til formål at fremme magien og samarbejdet imellem de forskellige troldmandsskoler. For at give ens og fair behandling af alle troldmænd, er dette etiske regelsæt blevet udfærdiget af grundlæggerne af Stjernefaldets Magistrat: Zalasdan, Menhuri og Shinonira.


Generelle bestemmelser

1. Stjernefaldets Magistrats Etiske Regelsæt, herefter Regelsættet, gælder for alle medlemmer af Stjernefaldets Magistrat.


2. Stjernefaldets Magistrat er beliggende i Kongeriget Khare. Regelsættet er derfor underlagt Kongeloven for Khare. Ved tvivlstilfælde, er Kongeloven for Khare den gældende lov.


3. Alle, uanset race og nationalitet, kan søge om medlemskab hos Stjernefaldets Magistrat.


4. Da Stjernefaldets Magistrat er bosiddende på Khare’s jord, forventes det at alle medlemmer, uanset race og nationalitet, opfører sig ordentligt og retfærdigt, og følger Khare’s love.


Positioner i Stjernefaldets Magistrat

5. Følgende poster skal altid være udfyldt i Stjernefaldets Magistrat:

- Stk. 1 Tårnmesteren

- Stk. 2 Skolemestrene, én for hver anerkendt skole

- Stk. 3 Tårndommeren


6. Den øverste instans i Stjernefaldets Magistrat er Tårnmesteren. Tårnmesteren leder Stjernefaldets Magistrat, udnævner de øvrige ansvarsposter, og har det afgørende ord i enhver sag. Tårnmesteren kan desuden udnævne yderligere ansvarsposter, med dertil hørende forpligtigelser og rettigheder. Tårnmesteren repræsenterer Stjernefaldets Magistrat udadtil, og besidder ifølge Kongeloven en plads i Rigsrådet. Positionen som Tårnmester er symboliseret ved Tårnmesterens Stav, og denne skal bæres af Tårnmesteren når han udfører sit erhverv.


7. Tårnmesteren skal udnævne én skolemester for hver anerkendt magi-skole der kan studeres og praktiseres i Stjernefaldets Magistrat. Samtlige skolemestre indgår i et Skolemester Råd, der leder den daglige drift af Stjernefaldets Magistrat. De har hver ansvar for deres skole, og samtlige elever der er skrevet op under denne skole. Positionen som skolemester symboliseres ved Skolemester Stavene.

- Stk. 1 Hver skolemester skal udarbejde et Etisk Regelsæt med specifikke rammer for praktiseringen af sin skoles magiske kundskaber, som efterfølgende skal godkendes af Tårnmesteren før at det træder i kraft.


8. Tårnmesteren skal udnævne én Tårndommer. Tårndommeren har til ansvar at dømme evt. overtrædelser af Regelsættet og evt. brud på Khare’s love, udført af medlemmer af Stjernefaldets Magistrat. Derfor svarer Tårndommeren udelukkende til Tårnmesteren, og ingen anden, således at han kan opføre sig upartisk. Tårndommeren kan ikke besidde andre poster end denne, indenfor Stjernefaldets Magistrat. Alle medlemmer af Stjernefaldets Magistrat forventes at hjælpe Tårndommeren i hans erhverv.


Valg af Tårnmester

9. Såfremt Tårnmesteren dør, eller er forsvundet mere end ½ år uden der er kontakt, skal der indkaldes til et Stormøde for samtlige medlemmer af Stjernefaldets Magistrat. Dette Stormøde har til formål at vælge en ny Tårnmester til at lede Stjernefaldets Magistrat. Indtil Stormødet er afholdt, bibeholdes samtlige positioner i Stjernefaldets Magistrat, som de var ved Tårnmesterens død.


10. Det er Tårndommeren der har til ansvar at indkalde til dette stormøde, samt være ceremoni-mester ved det og lede dets gang. Er Tårndommeren ligeledes død, eller uden kontakt i ½ år, falder dette ansvar til den ældste af Skolemestrene.


11. Stormødet er opdelt i 2 runder: Tale-runden og Stemme-runden. Alle medlemmer har tale-ret og stemme-ret til Stormødet. Alle medlemmer af Stjernefaldets Magistrat kan stille op som den nye Tårnmester. Medlemmer der ønsker at stille op, skal offentliggøre dette under Tale-runden.


12. Ved Tale-runden, kan ethvert medlem udøve sin tale-ret. Dette gøres ved at række hånden op, for at indikere at man ønsker at benytte den, og afvente at man bliver tildelt tale-retten ved at Tårndommeren overrækker Tårnmesterens Stav til det medlem der har ret til at tale. Alle andre forventes at lytte respektfuldt. Når medlemmet der har tale-ret er færdigt, rækkes Tårnmesterens Stav tilbage til Tårndommeren, og en ny kan få overrakt staven og tale-retten ved Stormødet. Det er Tårndommeres ansvar at denne procedure bliver overholdt, og at tale-retten benyttes på skift.


13. Når alle medlemmer er færdige med at udøve deres tale-ret, gås videre til Stemme-runden. Alle Skolemestre har én stemme, er der skolemestre der ikke er tilstede skal alle medlemmer af Stjernefaldets Magistrat der praktiserer den pågældende skole sammen vælge en midlertidig skolemester som deres repræsentant.

Tårndommeren læser navnene på kandidaterne til posten som Tårnmester op, én af gangen. Skolemestre der ønsker at stemme på en kandidat, gør dette ved at lægge deres skolemester stav foran kandidaten når navnet læses op. Tårndommeren har ansvaret for at optælle stemmerne, og afgøre hvem der bliver valgt som den nye Tårnmester. Stk. 1 Hvis stemmeafgivningen står lige, gås videre til en ny omgang med tale-runde og stemme-runde, men hvor kun de kandidater der havde lige mange og flest stemmer går videre som mulige kandidater til posten som Tårnmester.

- Stk. 2 Skulle den anden tale- og stemme-runde ligeledes stå lige, afgøres hvem der bliver valgt som den nye Tårnmester ved Troldmands duel. Se afsnit herom senere i Regelsættet. Denne duel er omtalt i paragraf 18, og er til døden. Det er kun muligt at trække sig inden duellen går igang.


14. Efter Stemme-runden er afgjort, overrækker Tårndommeren Tårnmesterens Stav til den nye Tårnmester. Tårnmesteren deklarerer herefter hvem der skal være hans nye Skolemestre og Tårndommer.

Tvister og magiske dueller

15. Interne stridigheder og tvister i Stjernefaldets Magistrat skal håndteres på civiliseret vis. Til dette formål er der indført 3 former for magiske dueller til at afgøre sager imellem stridende troldmænd. Det er Tårndommerens ansvar at tage imod udfordringer til en magisk duel, sætte tid og sted for dem, overvære dem, samt dømme hvem der er vinder af duellen. Når en magisk duel er overstået og en vinder erklæret, forventes det at den tvist der var grundlag for udfordringen til duel også er overstået.


16. Første magiske duel er en udfordring på udholdenhed. De duellerende parter stiller sig med ryggen imod hinanden, og går begge 5 meter væk fra hinanden. Parterne får nu 10 min til at forberede sig, mens de står med ryggen vendt mod hinanden. Tårndommeren udmåler dette tidsrum, beder duellanterne vende sig mod hinanden, og erklærer derefter duellen for startet. De duellerende skiftes nu til at angribe og forsvare sig. De må på skift kaste én besværgelse imod den anden, den der blev udfordret kaster den første besværgelse. Taberen er den troldmand der først løber tør for magi, besvimer, eller bevæger sig mere end en halv meter fra sin plads. I denne type duel ses der ned på at bruge magi der er direkte skadende eller kan være dræbende over for modstanderen, da duellen ikke går ud på rå kraft, men på finesse, taktik og udholdenhed.


17. Anden type magiske duel er en dyst på magisk kunnen og samarbejde. Hver troldmand vælger én forkæmper, som skal slås for dem i den kommende magiske duel. Før duellen starter, har de 1 time til at forberede deres forkæmper med magiske formularer, ritualer og lignende.

Når duellen starter, skal de 2 troldmænd stå 20 meter fra hinanden, med deres forkæmper ved deres side. De 2 troldmænd må kaste offensive besværgelser imod den anden troldmands forkæmper, men må ikke kaste besværgelser på sin egen forkæmper.

Duellen vindes ved at en forkæmper rammer modstanderens troldmand med sit våben, ved at en troldmand ikke har mere mana, besvimer, eller på anden vis bliver ukampdygtig, eller ved at troldmanden går uden for duel-pladsen. Størrelsen af duel-pladsen fastsættes af Tårndommeren inden duellen startes.


18. Den tredje type magiske duel er den mest alvorlige og farlige for de involverede parter. De duellerende parter har 1 minut til at forberede sig. Fra Tårndommeren erklærer duellen for startet, er der ingen begrænsninger. Duellen afgøres ved at den ene troldmand ikke længere er kampduelig, uanset årsag.


19. Yderligere detaljer, spørgsmål inden duellen og lignende, varetages af Tårndommeren.

Se også