Taihelm (Sted)

Fra Praedia Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Generelt om Taihelm

Tidslinje

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor


Fra Fønas vision til Taihelms løsrivelse

Tastia og Taihelm er kendt for sin utrolige historie om Føna den Frugtbare, et barn af hekseblod der under et hæsligt uvejr forliste og opdagede øerne der nu er kendt som Tastia og Taihelm. Hun blev ledt af sirenernes sang mod denne skønne natur og fik en vision fra Ildfuglen, der ledte til disse kolonier, som i dag er kendt som Fønas børn. For at beskytte Ilddragen og Jordslagen måtte naturtro forenes, når kampen skulle kæmpes.

Føna slog sig ned blandt de indfødte og blev frugtbar. Igennem livet fødte hun 11 børn, der alle blev oplært under naturens styrker. Her i blandt de 3 stammer der grundlagde Taihelm; Ild’daro, Drann og Lium.

Antai, Beul og Ild´daro var trillinger og stod derfor hinanden meget nært. De søgte alle deres moders gunst, men Antai og Beul måtte indse at de havde arvet deres faders gave, druidens vej, hvorimod Ild´daro havde modtaget deres moders gave, heksens. Dette bragte Ild´daro tættere på Føna og dette gjorde at Antai og Beul søgte mod deres faders stamme. Båndet til Ild´daro blev svækket mere og mere som årene gik, da deres veje var gået så forskelligt. Ild´daro opførte sig mere og mere skadefro overfor sine søskende, og blev mere og mere indædt af sin hån mod sine brødre.

Med årene opstod der et åbenlyst had mellem Ild’daro og hans brødre. De kunne ikke udstå synet af hinanden og hvor meget Føna end ønskede det, kunne de ikke forenes. Det var ikke hvad hun ønskede sig af sine sønner. De brød allerede, hvad Føna forsøgte at skabe. Tastias historier går på at hun opgav at lære Ild’daro mere. Førend han havde lært at bruge sin gave for andres bedste, og før han gik til sine brødre for at slutte fred. Hans stolthed nægtede.

Men historien er en ganske anden. Føna så en særlig gave i Ild’daro og lærte ham alt hvad hun vidste. Og han blev hurtigt en magtfuld heks, der så naturens gave på anden vis end sine andre søskende. Hans enspænder personlighed gjorde ham intimiderende og han blev hurtigt set som en stor leder, med ordet i sin magt.

Fejden blandt Ild’daro stammen og hans brødrestammer, Antai og Beuls stammer, blev videregivet fra generation til generation, og kampene blev mere og mere hede.

Ild´daro stammens tolkning af Fønas gave, blev mere og mere anderledes og mere mørk end de andre af Fønas børn, en retning som ingen andre brød sig om og som de mente Føna ville have forvist. Med årene fik Ild´daro omvendt søster stammen, Drann og Shaman stammen, Lium, til at følge Fønas gave og formål.

De andre stammer holdte sig væk, grundet deres konfliktsky natur, men det blev nok for Antai stammen. De senere Taihelm stammer, måtte sættes på plads, men stadig vide at der var hjerterum. At de blot var blevet ledt på den forkerte sti og at alt ville være glemt hvis blot de lærte at leve under resten af Tastias normer og regler. Dette endte ud i en henretning af hele Antai stammen og igen stod resten af stammerne måbende til, men greb til våben. Efter nogle års krig kom de til forlig. Det var ikke dette Føna havde ønsket af sine børn. Tastia var skabt med et formål, og i stedet for at bekrige hinanden, måtte man stå sammen mod guderne når den dag kom, og leve med hinandens forskelligheder. Dette betød ikke at der var klar uenighed og bitterhed mod hinanden, men blot at der var virkelige fjender derude der blot ventede på det rette tidspunkt at slå til på.

I år 1732 løsrev Ild’daro, Drann og Lium stammerne sig fra Tastia og grundlagde Taihelm, hvor de videreførte deres udgave af deres moder. Uenighederne ligger stadig klart iblandt hendes børn, men det er ikke endt ud i åbenlyse krige. Bitterheden er dog særligt størst Beul og Ild’daro stammerne imellem, grundet tabet på Antai.

Fra Taihelms løsrivelse til nu

Allerede inden Taihelm løsrev sig fra Tastia, var heksejagt taget til på Kontinentet Sana hvor særligt Kongeriget Malann og Fyrstedømmet Ketell var gået ind med fuld kraft og det varede ikke længe førend Taihelm og Tastia var i sigte for heksejagerne. Dog valgte Taihelm at undergive sig de ”sande” guder, dette dog kun Valimo, Lynzia og Pratusja da det var deres syn på overlevelse i en verden med overtal af religiøse og når alt kom til alt stod de for hvad de selv stod for, rent synsmæssigt. Dog havde de et stærkt had til Androgynia da det var hende der var skyld i deres moderes smerte. Og kun igennem de sande guder kunne de nå deres fjende, og derved få fred. Det var deres eneste mulighed for ikke blive udslettet så snart de sejlede udenfor deres grænse. De ville ikke som Tastia opgive hele sin mentalitet i frygt for en større fjende og hvordan skulle man sprede ordet om Føna, hvis man var fanget på sit eget lille ø rige som ingen nærmede sig andet end at udslette dem.

I år 1817 opstår fællestroen, Magtens Trone, i byen Bry, i kongeriget Khare. Trods Locos fanatiske Melann, bliver Magtens Trone overraskende udbredt i Taihelm men for det meste i skyggerne, i frygt for de Locos hadske Taihelmere. Locos havde igennem heksejagten bragt Taihelm og mange andre et stort tab og havde kostet Taihelm deres stolthed.


Religion

Ild’daro beviste overfor sin moder at man sagtens kunne kombinere sin faders og sin moders kræfter, frem for kun at vælge den ene eller den anden vej. Herigennem kombinerede han en blanding af shamanisme og heksemagi, som formede en mere mørk trosretning end sine søskende. Dette førte til Fønas stolthed, og viste at man sagtens kunne kombinere naturens kræfter og herved stå stærkere mod de ”sande” guders magi.

Alligevel godtog de med tiden 3 af de sande guder: Valimo, Pratusja og særligt Lynzia. Senere kom Magtens Trone til. Godkendelsen af disse guder gjorde dem i de civiliseredes øjne mere civiliserede og lig dem. Da deres valg af guder var de mere lyssky, gav det dem en hårdere tid i den anden religions krig. Men på denne måde kunne de langsom komme omkring og finde andre der kunne stille sig imod Androgynia, som de ser som den sande fjende, da det var hendes der var skyld i sin moder og hendes forfædre ulykke.

Derfor nære de et stort had til denne lystens guddom, og mange har også et vis had til Locos trods Magtens Trones godtagelse i Taihelm, så Magtens Trone er derfor stadig en smule i skyggerne da den ikke er lige velset af alle Taihelmere, trods Lynzias dominerende status i religionen.

Dog er mentalisme og mortisisme med tiden blevet en mere central rolle i deres religiøse overbevisninger, med den stærke indflydelse af Lynzias velsignelse. Dog er deres hovedstammers gaver Shamanisme og heksetro den stærkeste fokus.


Adfærd

Taihelmere er et meget instinktivt og eventyrerlystent folkefærd. De vil hellere udvide deres horisont ved at påtage sig noget der normalt går imod deres kultur, så som religion, frem for at lade sig hæmme af gamle grænse. Kun igennem fornyelse kan man udvikle sig og komme videre.

De ser meget løst på problemstillinger da der altid er en løsning på alting. Dette gør at deres naboer Tastia ser dem som feje kujoner der ikke kan stå distancen. Men det er her de viser deres klare forskellighed. Ingen skal tage Taihelms frihed, hvor Tastia ville ofre alt for deres rødder og leve i utryghed.

Hvorfor hæmmes af frygt. Så hellere omgås sandheden en smule så det passer ind.


-Karakter fra Taihelm har ofte navne inspireret af navne fra Slaviske lande

Stammer

Taihelms stammer

1 Ild´daro (Heks)

2 Drann (Heks)

3 Lium (Shaman)


Tastias stammer

1 Ralad(Shaman)

2 Beul (Druide)

3 Emina (Heks)

4 Rynkim(Shaman)

5 Mosyrr (Heks)

6 Itqua (Shaman)

7 Sytia (Druide)


De forhenværende stammer

1 Antai (Druide) (uddød)


Handelsvare

Rom, slaver og perler


Ild’Daros Budbringere

(Til ære for Shephan Melin)

Tidlinje

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor

Skabelon:Anchor


Den Første Lærling

Efter Føna, havde givet alt sin lærdom til Ild’daro, vandrede han videre på sine smukke ø’er i søgen efter større indsigt. Dette bragte ham mange vigtige erfaringen, og en dag fandt han Yanani, en ung skibsdreng der tjente på en af Tastia’s mange Handelsskibe. Denne drenge viste sig at være noget særligt, først i lang tid beundrede Ild’daro ham. Der var noget i hans øjne der fortalte om mere end tusinde sange kunne berette, en særlig glød, en glød som Ild’daro kun genkendte fra sit eget sind. Yanani skulle blive hans lærling, den første og den sidste. Som tiden gik rejste disse Ild’Daro og hans nye lærling om på øerne og med tiden lærte Yanani mangt og meget, med næsten samme drivkraft og fantastiske talent som sin mester lærte han med tiden at mestre både heksens kunst, og shamanens visdom. En kunde som for de fleste var uforståelige og endda mystificeret i en sådan grad at ingen rigtig turde spørge ind til denne.

Men selv mesteren må vige nå hans lærling krydser grænserne for hvad selv han ser om forræderiet. Yanani vendte sig mod Ild’daro, forlod ham for at søge visdom i Magien. Magien skabt af disse guder som Ild’Daro selv afskyede som noget andet. Så en nat forsvandt Yanani. Da Ild’Daro opdagede hans lærlings forræderi var han rasende. Samlede alt sin kraft for at stoppe ham, plage ham til evig tid, og med sine kræfters hjælp, fik han dette. Men intet er som man forventer, Ild’Daros krop sprængtes i tusind stykker, og hans ånd blev slynget ud i himlene. Nu kunne han for altid overvåge og følge Yanani, men det kostede ham hans dyrebareste.


Fønas Gave

Hvordan Yanani lærte sig mortisimens kunst er uvis, rygter taler om han gennem ritualer, og tilbedelse fik skænket kræfterne af Quanalo, men ingen har været i stand til at bekræfte dette. Hvad man ved er dog, at Yananis, krafter voksede, og hans særlige forståelse af ånder gennem sin shamanistiske lærer, gav ham en ganske særlig forståelse af sjælen. Gennem sine studier udviklede han en filosofi omkring et væsens, som deler det i 5.

Corpus - Kroppen, det kødelige hylster Tanken – Den der for kroppen til at fungere Skæbnen – Den forudbestemte vej guderne har valgt for alle Ånden – kan forlade kroppen, fx under drømme eller besættelser Sjælen – Er bunder til kroppen, den livgivende energi

Gennem disse tanker, lykkedes det Yanani at opnå det, han senere skulle døbe Fønas Gave. I en sammensmeltning af Shamanisme og Mortisisme, formåede han at binde Sjælen, så den aldrig kunne forlade kroppen uden tilladelse fra Tanken. Ved at styrke Tanken, kunne han fastholde sin livs energi i sig, så længe som han ønskede dette. Det evige liv var ham givet. Men ikke alt er så let som det ser ud. De andre dele af hans væsen, Skæbnen og Corpus fulgte ikke hans plan. Dette plagede ham , for evigt liv er en ting, men vis kroppen stadig dør hen, er det lige fedt. Svaret kom fra Mortisismen, igennem lange studier fandtes en løsning til at flytte denne del af en person over i en eller flere andre, så deres krop holdt sig ung. Men skæbnen kan man aldrig tøjle.

Budbringerne opstår

Yanani holdt sig skjult under religionskrigene, og nok for det bedste, han forfinede sin kunst, og lod mere og mere hans lærermesters oplæring i heksekunst gå i glemme bogen, i mange år praktiserede han derfor sin egen tolkning, en blanding som kun bestod af Mortisisme og Shamanisme. Denne senere kendt som Yananis lærer. Under Heksejagten flygtede han til de yderste afkroge af Tastia, rygter siger han gennem mange år holdt sig skjult med hjælp fra ånder der skræmte alt og alle der prøvede at trænge ind til ham. Da løsrivelsen kom, stod han endelig frem igen. Han vendte sit syn mod det nye Teihelm. Her besøgte han stammerne, de som stadig levede i Ild’Daros billede. Blandt dem fandt han 4 lærlinge, som han ønskede at lærer sine kunst, så de kunne viderefører Ild’daros sande ord i verden. Han valgte 2 drenge og 2 piger:

Adriana Molowki af Drann stammen Sirenia Conkati af Ild’daro stammen Kistel van Zibrandt af Lium stammen Riejko Quasom af Drann stammen

Disse alle i 12 års alderen, samme alder som han selv blev opdaget i. Med disse rejste han til den sydlige ende af Teilhelm. Her lod han opføre et tårn, som skulle tjene under oplæringen af de nye unge. Disse oplærtes alle i hans tro og lærer, og da de alle nåede deres 25’ende år, lod han dem smage Fønas Gave.

De sande indtræder

Langsomt spredes denne religion ud over øerne og det der nu er kendt som Ild’Daros Budbringere, samlede støtter som månederne gik. Men dette var ikke nok, da fyrstedømmet Ketells tropper stod for døren, var der ikke andet at gøre end at underkaste sig. Eller tilpasse er nok et bedre ord. Yanani havde gennem sine studier læst om deres guder, og lod igennem budbringerne, dette sive, og med sig selv og sine 4 lærlinge i spidsen, fik han gennem presset, nogle af disse guder. Alting forsatte dog som hidtil, og dette vidste sig at være en god åbning til at komme ud til sine fjender i de andre riger.

Kistel selskabet og Sirenias Søstre

Senere samme år, lod Yanani 2 af dine lærlinge samle en gruppe til at drage ud i verden, og inpirere de andre riger i Fønas navn. Disse 2 var Sirenia og Kistel. Dette blev starten på 2 senere hænd meget berømte om end berygtede eventyrgrupper. Nemlig Kistel Selskabet og Sirenias Søstre.

Kistel Selskabet

Denne gruppe af eventyrer og pirater stammer alle fra de Taihelmske ø’er. De har set mangt og meget gennem tiden, og få er så berejste som dem. Gennem de sidste mange år har de dog ikke rejst så meget, da de for 5 år siden lagde det fantastiske helte liv på hylden til fordel for at købe sig ind i krogen Den pjaltede Prins. Hvad der gjorde dette udslag vides ikke med sikkerhed men rygter taler om en stor penge sum og nogen blandt den højeste adel der har trukket i trådene for at få dem til at blive. Kistel Selskabet var kendt i nær og fjern og rygter taler om de ikke er blevet en dag ældre siden man så dem for 25 år siden, dette slås dog hænd som onde tunger, og mange af medlemmerne er heller ikke de samme som den oprindelige gruppe

Den oprindelige gruppe bestod af

Kistel van Zibrandt – Morticist Mester og en af de 5 oprindelige skabere af Den Tailhelmske Morticist kultur Tikka Erintias – Specialist i handel og efterretning, samt fremskaffelse af ting på en mere lyssky facon. Dr. Zisler Abrahamsen – Anerkendt alkymist, og brygger. Velbevandret i gifte så vel som modgifte Zemick Reinstad – Fægter og tidligere kaptajn på Den Usynkelige Adrianna Livtjenko – Jæger og bueskytte fra den Lenske Hær