Tastia (Sted)

Fra Praedia Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Generelt om Tastia

Tastia er et lille ø stamme rige syd for kontinentet Sana. Riget består af 5 større øer samt en håndfuld mindre øer, der alle er kendt blandt opdagelsesrejsende som stærkt shaman, druide og hekse tro, alt efter hvilken stamme de tilhører. Riget er ikke set som en trussel for den ”civiliserede” verden grundet deres størrelse og den officielle udmelding fra overhoveder rundt omkring på Sana, og andre der kender til deres ugudeligheder lyder; ”Grundet deres primitive adfærd ved de ikke bedre, og er blot ikke blevet berørt af guderne endnu, da de ikke har en større magt at stå imod med, og de er ikke trussel for os andre da de forholder sig for sig selv”.

Dette er grunden til at de kan leve deres liv i ro og mag indenfor deres egne grænser, og pleje deres egen trosvej. Men forlader de deres egne grænser kan de ikke længere føle sig trygge da de ikke længere er under deres egne love og regler, men har begivet sig ud i den civiliserede verden hvor der ses med strenge øjne på det ugudelige i hekse, druider og shamaner. Det siges at landet Malann, sydøst for Khare, og fyrstedømmet Ketell fra Khare har kørt hetz på tastianerne. De har haft flere hellige togter, hvor de har brændt hele byer der ikke ville konvertere til de ”sande”. Men når de ikke står stærke nok, venter de blot på at tastianerne skal forlade deres eget farvand før de angriber.

Tastia er samtidig også kendt for deres store mængder af perler og ædelstene.


Kultur

Tastia er som sagt et ø rige der består af en gruppe stammer fordelt på 5 større øer og en håndfuld mindre øer. Den største ø hedder Føna, opkaldt efter Ørigernes grundlægger Føna den frugtbare, der fik 11 børn, som hver fik hver deres stamme at regere. Hovedøen, Føna, er nu delt i mellem Tastia og Taihelm. Taihelm er udsprunget fra ørigerne Tastia i år 1732, da Taihelm havde en større lidenskab til de mere mørke retninger af deres fælles trosretninger. Med tiden har de 2 riger også vist deres forskelligheder efter jagten på hekse, druider og shamaner er sat ind. Begge havde de en stor passion for havet, men Tastia har valgt at være mere forsigtige end deres naborige, da Tastia ikke vil ende i uønskede situationer hvor de enten ville lade livet eller gøre andre fortræd.

Øerne er prydet med den smukkeste natur og stammerne har igennem tiderne indrettet sig meget forskelligt. Beul stammen har fra tidernes morgen og indtil nu stædigt holdt fast i at leve i klippehulerne ud mod havet for at ære deres forfaders minde, hvor de andre stammer er blevet mere civiliserede og lever i små byer. Stammerne Ralad, Rynkim og Sytia har dog også valgt at holde sig i skovene, beskyttet af træernes skygge.

Helt fra Tastias oprindelse har deres forkærlighed for naturen og det spirituelle lyst igennem og opbygget det samfund der nu er grundlaget for den tastianske kultur. Riget består af 7 stammer, ud af de oprindelige 11. En af de oprindelige stammer, Antai, er uddød i kamp stridigheder med Ild’daro stammen, der sammen med stammerne Lium og Drann, er oprindelsen til Taihelm.

Disse stammer er bygget op efter Fønas efterkommere og er bygget op efter deres personlighed og i deres ånd.


Religion

Religionsmæssigt har Tastia aldrig fulgt resten af Praedias normer og regler, og tilbedt nogle af guderne. De har fulgt de mere alternative stier og praktiseret hekseri, shamanisme og druidetro. Først efter heksejagtens start i år 1663 har Tastianerne holdt sig for sig selv, hvor de før sejlede rundt som det nysgerrig folkefærd de nu engang altid har været. Dog har heksejagten sat sine spor, og tastianerne forlader nu ikke eget farvand uden en god grund, i modsætning til deres Taihelmske søskende.

Grundet Taihelm er Tastia også blevet givet et værre rygte og værre navn blandt fremmede. Dette har vækket en vrede hos Tastias befolkning, da de på ingen måde går ind for den mere mørke og makabre tilgang som Taihelm har til deres ellers fælles trosretning.

Grundet religionskrigene, har Tastia mistet en masse respekt til de ”sande” guder, for hvilke guder lade dette stå til, at nedslagte uskyldige frem for at vise sin storhed i visioner.


Adfærd

Det Tastianske folk har altid været et mere stille folkefærd, men med deres forkærlighed for naturen og deres eventyrlystne sind har de altid været meget åbne og lukket folk ind i deres livsstil og lært andre om deres syn på verden. Men heksejagten har bestemt sat sit spor i deres adfærd. Hvor de før sprudlede af liv og ubekymring, har de nu lukket sig inde og stoler kun på sig selv og hinanden. Først når man har vist sin kunnen indenfor deres tro, bliver man lukket sikkert ind i kredsen af ”udvalgte” som de ofte kalder sig selv. Et navn givet af Føna. Men er du først kommet ind under huden på denne befolkning har du deres fulde loyalitet.

Trods Praedias øvrige befolkning, der har ladet dem leve deres liv og deres vej, har de sat sig selv i venteposition. De har mistet store ledere i kampen mod alt hvad der ikke er de ”sande” guddomme og dette har dræbt deres eventyrlyst. Trods de føler sig draget af havet, tør de ikke nyde den fulde skønhed i frygt for at blive fanget og brændt på bålet.

Hos det Tastianske folk har man altid, fra barnsben af, lært at man må arbejde hårdt for føden. Det betyder ikke at der ikke er plads til leg og pjank, men dagligdagens gøremål kommer i første række. Grundet denne arbejdsomhed har befolkning altid været tæt knyttet, og har derfor også en større loyalitet overfor hinanden. Og derfor ses deres sjælelige bånd som tykkere end kød og blod.

Dog er der nogle stammer der ligger i uenigheder og har med tiden ligget i krig, men de ser en større fjende i de udefrakommende og grundet splittelsen der gjorde at Tastia og Taihelm nu ikke længere er et, gør også at de hurtigere kommer på rette spor, hvis rusen tager dem.


-Karakter fra Tastia har ofte navne inspireret af navne fra Slaviske lande

Udseende

Grundet deres kærlighed til naturen og deres mere primitive livsstil har de en tendens til at ældes hurtigt. De går altid praktisk klædt, helst i varme tekstiler, da de lever tæt på vandet og vinden tager godt til på øerne, derfor bærer kvinder ikke så ofte kjoler. De pryder sig selv med amuletter og kunst genstande lavet af deres bytte, perler og ædelstene.

Handelsvare

Perler og ædelstene

Tastias stammer

1 Ralad(Shaman)

2 Beul (Druide)

3 Emina (Heks)

4 Rynkim(Shaman)

5 Mosyrr (Heks)

6 Itqua (Shaman)

7 Sytia (Druide)


De forhenværende stammer:

1 Ild´daro (Heks)

2 Drann (Heks)

3 Antai (Druide) (uddød)

4 Lium (Shaman)

Tastia druidestammer

Tastia er kendt for sin utrolige historie om Føna den Frugtbare, et barn af hekseblod der under et hæsligt uvejr forliste og opdager øerne der nu er kendt som Tastia og Taihelm. Hun blev ledt af sirenernes sang mod denne skønne natur og fik en vision fra Ildfuglen der ledte til disse kolonier, som i dag er kendt som Fønas børn. For at beskytte Ilddragen og Jordslagen måtte naturtro forenes, når kampen skulle kæmpes.

Føna slog sig ned blandt de indfødte og blev frugtbar. Igennem livet fødte hun 11 børn der alle blev oplært under naturens styrker. Her i blandt de 3 druide slægter; Beul, Sytia og den nu uddøde Antai.

Antai, Beul og Ild´daro var trillinger og stod derfor hinanden meget nært. De søgte alle deres moders gunst, men Antai og Beul måtte indse at de havde arvet deres faders gave, druidens vej, hvorimod Ild´daro havde modtaget deres moders gave, heksens. Dette bragte Ild´daro tættere på Føna og dette gjorde at Antai og Beul søgte mod deres faders stamme. Båndet til Ild´daro blev svækket mere og mere som årene gik, da deres veje var gået så forskelligt. Ild´daro opførte sig mere og mere skadefro overfor sine søskende, og blev mere og mere indædt af sin hån mod sine brødre.

Med årene opstod der et åbenlyst had mellem Ild’daro og hans brødre. De kunne ikke udstå synet af hinanden og hvor meget Føna end ønskede det, kunne de ikke forenes og den tid hun havde brugt med Ild’daro synede spildte. Det var ikke hvad hun ønskede sig af sin søn. Det var ikke den vej hun ønskede han gik. Hun opgav at lære Ild’daro mere. Førend han havde lært at bruge sin gave for andres bedste, og før han gik til sine brødre for at slutte fred. Men hans stolthed nægtede.

Den fejde blandt de Ild’daro stammen og hans brødre, Antai og Beuls stammer, blev videregivet fra generation til generation, og kampene blev mere og mere hede. Men altid stod druiderne sammen mod heksene.

Ild´daro stammens tolkning af Fønas gave blev mere og mere forskruede og mørke, i en retning som ingen andre af Fønas børn brød sig om og som Føna ville have forvist. Men i frygt for heksenes magt og mangel på forståelse på deres videreførelse af Fønas ”gave” anede de andre stammer uråd. Med årene fik Ild´daro omvendt søster stammen, Drann og Shaman stammen, Lium, til at følge Fønas gave og formål.

De andre stammer holde sig væk, grundet deres konfliktsky natur, men det blev nok for Antai stammen. De måtte sættes på plads, men stadig vide at der var hjerterum. At de blot var blevet ledt på den forkerte sti og at alt ville være glemt hvis blot de lærte at leve under resten af Tastias normer og regler. Dette endte ud i en henretning af hele Antai stammen og igen stod resten af stammerne måbende til, men greb til våben. Efter nogle års krig kom de til forlig. Det var ikke dette Føna havde ønsket af sine børn. Tastia var skabt med et formål, og i stedet for at bekrige hinanden, måtte man stå sammen mod guderne når den dag kom, og leve med hinandens forskelligheder. Dette betød ikke at der var klar uenighed og bitterhed mod hinanden, men blot at der var virkelige fjender derude der blot ventede på det rette tidspunkt at slå til på.

I år 1732 løsrev Ild’daro, Drann og Lium stammerne sig fra Tastia og grundlagde Taihelm, hvor de videreførte deres udgave af deres moder. Uenighederne ligger stadig klart iblandt hendes børn, men det er ikke endt ud i åbenlyse krige. Bitterheden er dog særligt størst Beul og Ild’daro stammerne imellem, grundet tabet på Antai.


Beul

Beul stammen er den mest civiliserede stamme, som lever i små landsby nær skovene rundt om på Tastia. Særligt er de placeret på hovedøen, hvor de er meget samlet, trods at de er den største druide stamme. Grundet deres tab af sine søskende stammer, både til naturen og til fortabelse, har de valgt at bosætte sig tæt samlet så de kan ruste sammen hurtigt hvis en krig skulle stå for døren.

Sytia

Sytia stammerne der har valgt kun at bosætte sig i skoven for at mærke naturens gaver omkring sig og for at finde den ro de synes der mangler rundt om på Sana, og for at leve iblandt træernes skygge hvor de føler sig mere trygge. Det siges, at de ikke nok med deres små landsbyer i skovene, også har skjulte og hemmelige lejre rundt om i Tastia.


Adfærd Fælles for de to tilbageværende druidestammer, er deres dialog frem for bekrigelse.

Dog er der en tydelig forskel i adfærd på de to tilbageværende stammer, Sytia og Beul.

Beulslægten har altid været den mest frembrusende druidestamme i Tastias historie. Det er deres ret at komme med deres meninger, og de lægger sjældent låg på. Deres ligefremhed er kommet mere og mere igennem tiden og først kulmineret efter splittelsen af Tastia, hvor slægtens har følt et stærkt tab ved sine to brødre stammer. Dette har de meget svært ved at ligge bag sig.

Nogle få Beulere der nære skyldfølelse over de tidligere stridigheder stammerne imellem, da de føler at grundet deres grundlæggere, har dette givet en stor usikkerhed blandt stammerne generelt. Det var ikke hvad Føna ønskede af dem. Deres moder ønskede at de skulle stå sammen når den sande trussel stod for porten. Ikke bekrige hinanden. Og frem for at se tilbage bør man se frem og ligge alt det dårlige bag sig.

Sytiaslægten er de mere tavse af Tastias befolkning. De tænker tingene igennem en ekstra gang før de taler, da for ugennemtænkte ting blev bragt på bane og endte i krig mod hinanden. Sytia er mere milde og har et tydeligt mindre temperament end sin broder stamme. De er meget fattede og ser en løsning i alt, og var den stamme der stod forrest til at tale folk ned inden krigen.

Til trods for at Sytianere er et yderst tilgivende folk. Gør man først end Sytianer unåde, er der ingen vej tilbage, og man har virkelig overtrådt en stor grænse.


Druidestammerne

Beul (Druide) Sytia (Druide) Antai (Druide) (uddød)